HANS K. MJELVA

Med Oslo som eksempel tar samferdselsminister Torild Skogsholm initiativ til å få fart på kollektivtrafikken i Bergen. Det kommer frem av et brev Skogsholm har sendt Bergen kommune.

Av brevet fremgår det at Skogsholm allerede har bedt Statens vegvesen vurdere fremkommeligheten for kollektivtransporten i Bergen, «og å identifisere mulige forbedringspunkter».

Oslo-prosjektet hun viser til startet i 2003. Det hadde som mål å få 20 prosent bedre fremkommelighet og korte ned reisetiden for trikk og stambussnettet.

Blant tiltakene var signalprioritering av kollektivtransporten, nye kollektivfelt og fjerning av parkering i kollektivtraseer.

Ifølge Skogsholm har prosjektet gitt gode resultater, og vil kunne redusere reisekostnadene for passasjerene med 200 millioner kroner.

I brevet, som har havnet hos byråd for byutvikling, Lisbeth Iversens (KrF) oppfordrer Skogsholm «lokale myndigheter i Bergen til å vurdere gjennomføringen av et tilsvarende prosjekt også for Bergen».

— Vi er allerede i gang med den typen tankegang, men det er veldig positivt at vi får sentral drahjelp, sier Iversen.

Hun sier bedre fremkommelighet vil bli en sentral del av kollektivmeldingen byrådet legger frem etter sommerferien.

Iversen legger ikke skjul på at Skogsholms engasjement gir håp om penger til Bergen:

— I 2004 fikk vi circa seks millioner til fremkommelighetstiltak. Vi får regne med at den positive backingen nå også medfører noen kroner til tiltakene.