Meyer ønsker å lage en etat med ansvar for barneverntjenesten, helsestasjon og skolehelsetjeneste og psykisk helse for barn og unge.

På barnas premisser

— Vi ønsker at våre tjenester til barn og unge skal organiseres på barnas premisser, og ikke omvendt. Den nye organiseringen skal sikre en bedre koordinering av tjenester og dermed gjøre at barn og unge som sliter skal få bedre oppfølging og hjelp fra kommunen, sier byråd for helse og inkludering, Christine B. Meyer (H) i en pressemelding.

Etaten skal også ha et ansvar for helsefremmende og forebyggende helsearbeid for alle barn og unge i Bergen.

— Ved å samordne ressursene som vi nå gjør, kan vi jobbe mye bedre med den forebyggende satsingen. Dette er særlig viktig for at vi tidligere skal kunne hjelpe unge personer som har problemer med rus, psykiatri og kriminalitet, sier Meyer.

Bystyret

Hun sier at etaten skal samarbeide med andre avdelinger og institusjoner, for eksempel barnehager, skoler, PP-tjenesten og de øvrige etatene under Byrådsavdeling helse og inkludering.

Dersom samarbeidet mellom den nye etaten for barn og unge og PP-tjenesten ikke tilfredsstiller brukernes behov, vil byrådet anbefale å vurdere en mulig samordning på sikt.

Saken skal videre til behandling i komité og bystyre.

SAMARBEID: Christine Meyer sier at etaten skal samarbeide med andre avdelinger og institusjoner, for eksempel barnehager, skoler, PP-tjeneste.