— Siste versjon av Torghallen på Strandkaien viser nærmest en forvokst duekleiv som ikke bør komme i nærheten av verken Torget eller Strandkaien. Her må vi bygge lavt og nennsomt. Vi må ned i grunnen med fryselagrene, sier Skjelbred.

_Les mer:

Tommelen ned for Torget-forslag_

Han ser for seg et lavt bygg med torghall og fryselager i underetasjen som kan betjene hele Torget sammen med serviceanlegget som han ser for seg som en del av Zachariasbryggen. Den vil også inneholde serviceanlegg for småbåtfolket og offentlige toaletter.

Søppel under jorden

Skjelbred vil også ha søppel under jorden gjennom et boss-sugeanlegg der de underjordiske toalettene er i dag. Han vil også ha en ny type faste boder for turisthandelen.

Fiskehandlerne, frukt og blomsterhandlerne får egne faste installasjoner som lukkes ned etter stengetid.

Torghallen ser Skjelbred for seg som et smykke bygget i stein, kobber og glass, et praktbygg bergenserne vil bli stolte over.

Her vil turistene og andre interesserte kunne oppleve det historiske Bergen gjennom animasjon og dataskjermer., plasser på det innebygde taket på torghallen.

— Hva blir prisen for alt dette?

— Forsiktige anslag viser rundt 100 millioner kroner for Torghallen og servicebygget ved Zachariasbryggen.

Investorer står klar

— Hvordan skal dette finansieres?

— Jeg har snakket med investorer som er villige til å plukke opp regningen hvis man får armslag til å bygge Torget slik tegningen viser. Det blir i så fall i samarbeid med torghandlerne. Kommunen må gjøre ferdig infrastrukturen til Torget med vann, strøm og kloakk. De må også fortsette med dagens tilskuddsordning og foreta rengjøring osv. som i dag.

Skjelbred ser dette som en vinn-vinn situasjonen for både torghandlerne, publikum, kommune og Zachariasbryggen Restauranter som har drevet servering i 20 år i området.

Hva synes du om de nye torgplanene? Si din mening her!