Det er én av debattene som pågår under Hordaland SV sitt fylkesårsmøte denne helgen.

Vaksdal SV har fremmet forslag til uttalelse om vikarbyrådirektivet, som har skapt politisk debatt de siste ukene. I uttalelsen står det blant annet:

«Årsmøtet i Hordaland SV 2012 krev difor at SV sentralt seier i frå alt no at partiet ikkje under noko omstende kan godta innføring av direktivet eller halde fram som medlem av ei regjering som med AP sitt fleirtal har godtatt eit direktiv som dramatisk svekker føresetnadene for å føre ein raudgrøn velferds— og arbeidsmarknadspolitikk».

Vil ikke ha med

Fylkesstyret foreslår at denne delen skal strykes av uttalelsen, og at resten skal godkjennes.

Fylkesleder Steinar Nørstebø tok oppgjør med kravet i sitt innlegg fra talerstolen.

— Det blir helt feil å spille et «ut-av-regjeringen-kort» i denne saken. Det reises ikke noe krav fra tillitsvalgte om at vi skal gå ut av regjeringen på denne saken. Tvert imot ville de opplevd det som om vi sviktet dem i kampen mot direktivet, dersom vi gikk ut av regjeringen på dette, sa Nørstebø.

Kjartan Haugsnes mener noen saker er viktige nok til å gå ut av regjeringen på, og at dette er definitivt en av dem.

— Det viktigste for meg er at SV må ta diskusjonen om hvor viktig denne saken er. Dersom den er viktig nok, kan vi legge vår regjeringsdeltakelse i potten for å bøye Ap i rett retning, sier han.

Flere saker

Haugsnes har tidligere tatt til ordet for å ta SV ut av regjering på to saker. Mongstad-utsettelsen, og krigen i Afghanistan.

— Resultatet av de to sakene er at SV har hatt rett i sin analyse. Men vi har likevel vært med på sakene.

Saken om vikarbyrådirektivet mener han er altfor viktig til at SV skal være med på leken.

— Dette handler om hvilket arbeidsliv vi skal ha, sier Haugsnes, som frykter man vil få todelt arbeidsliv dersom direktivet blir implementert i norsk lov.

Les regjeringens forklaring om vikarbyrådirektivet her.

Les HR Norge sin forklaring om konsekvensene av vikarbyrådirektivet her.

Les hvorfor LO er mot vikarbyrådirektivet her.

SV UT: Kjartan Haugsnes
SV INN: Steinar Nørstebø