• La kunder betale parkeringsavgift foran kjøpesentrene i bydelene. Det vil være et viktig tiltak for å hjelpe de truede sentrumsbutikkene.

Det mener SVs samferdselspolitiske talsmann og medlem av finanskomiteen i bystyret, Tom Skauge og tidligere leder av bygningsrådet i Bergen, Gunn-Vivian Eide (V).

Begge ser at Bergen sentrum går i retning av å bli en cafelatte-plass med stadig mindre handel.

-Hvis vi ikke gjør noe, vil nok skeptikerne få rett, sier Eide.

Begge mener at de store kjøpesentrene i bydelene i dag favoriseres med gratis parkeringsplasser, mens man i sentrum til og med må betale moms på parkeringsplasser.

Sterk konkurransevridning

-Her utsettes sentrumshandelen for en urimelig konkurransevridning, mener Tom Skauge. Han synes det er helt rimelig både ut fra samfunnsøkonomiske som miljømessige hensyn, at kundene hos kjøpesentrene utenfor sentrum også betaler parkeringsavgift.

-Bygging av slike kjøpesentre krever betydelige infrastrukturinvesteringer fra det offentlige. I tillegg har all bilkjøringen de fører med seg betydelige, miljømessige konsekvenser. Dette gjør det ekstra urimelig at de store kjøpesentrene og deres kunder skal favoriseres, sier Skauge.

-Start med kjøpesentrene

Gunn-Vivian Eide avsluttet sin karriere i Bygningsrådet med å nekte en reguleringsplan som skulle gjøre Lagunen enda større. Det første det nye bygningsrådet gjorde under ledelse av Trond Tystad (Ap), var imidlertid å gjøre helomvending og gi Lagunen grønt lys for utvidelse.

-I dag har vi et nasjonalt regelverk på plass som gjør det lettere å fryse all kjøpesenterutvidelse. En lovhjemmel har dessuten åpnet for å kreve avgift for parkering ved kjøpesentre, mener Gunn Vivian Eide.

Og et slikt forsøk på å stanse veksten av kjøpesentrene, er det første man bør gjøre, hvis man ønsker å gjøre noe for sentrum og handelen der, mener hun.

Kreves mot

-Dessverre er det nok ikke flertall i byen for verken parkeringsavgift eller andre tiltak som kan begrense kjøpesentrenes vekst. For å få det til kreves det vilje til å styre, og mot til å ta noen konflikter, sier Eide.

Men skal gateplanbutikkene i sentrum berges på sikt, må man gjøre mange ting på en gang.

-Vi må få tiltak som begrenser bilbruken og erstatte den med en offensiv satsing på kollektivtrafikken. Ifølge en undersøkelse Naturvernforbundet gjorde hadde 80 prosent av dem som handlet i sentrum ikke kommet dit med bil.

Næringsrådets medisin

Tom Skauge mener at det politiske flertall i Bergen har lyttet altfor mye til Bergen Næringsråd i alt som har med utviklingen i sentrum å gjøre.

-Bergen Næringsråd er den desidert mektigste lobbyorganisasjonen i byen og deres oppskrift har hele tiden bare vært motorveier og parkeringsplasser i sentrum. Snart skaper motveiene så store køproblemer inn til sentrum at ingen vil reise dit på grunn av trafikkaos. Det blir for utrivelig. Det gleder meg derfor at de i gårsdagens BT også pekte på kollektivtrafikk og andre tiltak for å øke trivselen i byen, sier Skauge.

Og det er ikke bare Næringsrådet som nå trenger en mentalitetsendring og tenke nytt.

Bilen er blitt paraply

-Det gjør svært mange her i byen. Bilen er jo blitt paraplyen til bergenserne. Men slik trenger det ikke være. Se på en by som München. De har en enorm handel i sentrum, men nesten ikke parkeringsplasser. Bergen sentrum er jo som skapt for spesialbutikker. Og for å nå dem trenger vi bybane og kollektive løsninger, sier han.

VI HA GEBYR: Tom Skauge (SV) vil innføre parkeringsgebyr ved kjøpesentre.
ARKIVFOTO: EIRIK BREKKE