Det er ikke særlig overraskende, all den tid Nilsen i dag er varafylkesordfører og har sagt seg villig til å ta gjenvalg.

Nominasjonskomiteen presenterer nå sitt listeforslag som skal behandles på nominasjonsmøtet lørdag 13. november på Bergen Airport Hotel.

Nilsen topper listen foran Mona Røsvik Strømme. Ny 3.-kandidat er ordfører på Bømlo, Inge Reidar Kallevåg.

— Jeg føler vi har fått til en god liste, og ivaretatt en rekke av de hensyn man bør ta for å få en så representativ liste som mulig, sier leder av komiteen, stortingsrepresentant Øyvind Halleraker.

— Det var en del av de som i dag er i fylkestinget som har trukket seg, og vi får dermed en god fornying av listen. Alle kommuner er representert, og ungdommen får slippe godt til, samtidig som vi ikke glemmer de eldste, sier Halleraker.

Høyre har i dag 11 representanter i fylkestinget.

Her er de 15 øverste på nominasjonskomiteens liste:

1 Tom-Christer Nilsen 41 Askøy

2 Mona Røsvik Strømme 55 Bergen/Åsane

3 Inge Reidar Kallevåg 51 Bømlo

4 Birthe Taraldset 38 Bergen/Fana

5 Hans Kjellby 21 Bergen/UH

6 Torill Eidsheim 40 Lindås

7 Einar Lutro 67 Ullensvang

8 Stein Inge Ryssdal 52 Bergen/Ytrebygda

9 Eli Årdal Berland 58 Fjell

10 Dan Femoen 33 Bergen/Fana

11 Svein K Halleraker 56 Stord

12 Kyrre Gregersen 30 Bergen/Bergenhus

13 Iril Schau Johansen 39 Voss

14 Nils Marton Aadland 48 Meland

15 Morten Storebø 27 Austevoll