Den tidligere sjøfartsdirektøren slapp å vitne da saken ble behandlet i Sunnhordland tingrett for ett år siden. Der ble både kaptein Sverre J. Hagland og HSD frikjent i straffesaken som ble anlagt mot dem etter at 16 mennesker mistet livet da «Sleipner» grunnstøtte på Store Bloksa 26. november 1999.

Varsler hardkjør

Kapteinens forsvarer, advokat Per Magne Strandborg, varsler i ankesaken hardkjør og enda sterkere fokus på Sjøfartsdirektoratets rolle som godkjennende myndighet for «Sleipner».

— Det er derfor jeg sannsynligvis vil be retten om å stevne Ivar Manum som vitne, sier Strandborg.

Den offentlige oppnevnte undersøkelseskommisjonen pekte i sin rapport på flere punkter der direktoratet ikke hadde gjort god nok jobb.

- For lange vakter

Sverre J. Haglands forsvarer kjørte Sjøfartsdirektoratets vitner hardt også under tingrettens behandling. Per Magne Strandborg angrep særlig ordningen med at mannskapet på HSD-hurtigbåtene hadde sammenhengende vakt i 14 timer. Turnusen var godkjent av direktoratet.

— 14 timer er for lenge, sa Strandborg.

Konrad Magnus Havig, tidligere direktør i passasjerskipsavdelingen i direktoratet, sa i retten at han hadde prøvd å endre reglene, men blitt stanset.

— Nå vil jeg ha svar på hvem som grep inn, sier Per Magne Strandborg, og antyder at det må ha vært enten sjøfartsdirektøren eller Samferdselsdepartementet.

- Tålte ikke å grunnstøte

— Hovedpoenget er likevel at Sjøfartsdirektoratet godkjente et fartøy som ikke tålte å grunnstøte, sier Strandborg.

Under tingrettens behandling brukte han dette som ett av argumentene for at hans klient ikke var ansvarlig for skadeomfanget etter «Sleipner» s grunnstøting.

I dommen slo Sunnhordland tingrett fast at ulykken skyldtes at kaptein Sverre J. Hagland gjorde et galt valg, et feil tastetrykk på radaren, i brøkdelen av et sekund. «En slik feil kan forekomme hos enhver, uten at det forklares hvorfor», konkluderte dommerne.

Bor i Spania

«Sleipner»-kapteinen ble uførepensjonert etter ulykken, og bor nå store deler av året i Spania.

— Han gruer seg selvsagt til nye uker i retten, sier Strandborg.

Fra kapteinens side vil det ikke komme frem noe nytt under ankesaken.

— Han har redegjort for hendelsesforløpet ved en rekke anledninger. Han grubler fortsatt på hva som skjedde, men er ikke i stand til å forklare det bedre enn han allerede har gjort, sier Strandborg.

Fire år

Det er snart gått fire år siden forliset. Det kan føre til at kaptein Hagland og vitner ikke lenger husker alle detaljer like godt.

— Tidsaspektet er fullstendig uakseptabelt. Denne saken burde ha vært strafferettslig avgjort for lenge siden. Det er en belastning for alle parter at det ikke er skjedd, sier Strandborg.

— Hvem har ansvaret for det?

— Politiets etterforskning burde ha foregått for fullt og parallelt med undersøkelseskommisjonens arbeid. Det gikk mye tid tapt fordi politiet ventet på rapporten, sier Haglands forsvarer.

Gulating lagmannsrett har satt av fem uker til ankebehandlingen. Kapteinen er tiltalt «for uaktsomt å ha forvoldt en sjøskade». I tingretten la aktor ned påstand om seks måneders betinget fengsel for Sverre J. Hagland, og at HSD ble ilagt en foretaksbot på fire millioner kroner.