KrF-byråd Lisbeth Iversens utspill i BA får det til å koke over for Sondre L. Rasch, som er leder i Hordaland Unge Høyre

I BA ble Iversen sitert på at hun ønsket å prøve datokjøring i tre måneder neste vinter for å se hvilken effekt det ville ha på byluften.

— Tilsynelatende er dette et soloutspill fra Iversen. I så fall skriver hun sin egen avskjedssøknad. Dersom det i realiteten er KrFs politikk, så kan ikke Høyre være med på dette. KrF tyr altfor lett til forbud og påbud for å løse problemer. Vi kan ikke anse dette som noe annet enn en invitasjon til venstresiden fra Iversen, sier Rasch.

Han sier at Hordaland Unge Høyre lenge har vært tilhenger av differensierte bompenger. De mener at det er mange tiltak som bør vurderes før man går til et så drastisk steg som å innføre datokjøring i hele vinter.

— Urimelig

  • Et generelt forbud kan få urimelig harde konsekvenser for familier som bare har en bil, og samtidig dårlige kollektivalternativer, sier Rasch.

Han sier at ungdomspartiet vil foretrekke et byråd uten KrF, som de nå oppfatter tar et steg til venstre

— Vi har allerede måtte tåle en innskrenking av skjenketiden på grunn av KrF, nå flagger byråd for miljø at vi skal kunne kjøre til jobb annenhver dag i flere måneder. Dette er helt uholdbart, sier Rasch.

Han sier at Unge Høyre i mange saker står nærmere Venstre enn KrF.

— Vi har god tro på at partiet vil kreve vektige grunner før de innfører nye forbud som kan få alvorlige følger for den enkelte.

- Fornøyd

Leder i Bergen Høyre og byråd i Bergen, Harald Victor Hove, sier at de ikke har noen planer om å droppe KrF.

— Vi er fornøyde med den konstellasjonen vi har i dag, sier Hove.

Noe mindre fornøyd er han med utspillet fra Iversen.

— Det er et utspill som ikke er forankret i vår byrådsplattform, sier Hove, som er tydelig på at Iversens forslag heller ikke kommer til å bli en del av byrådets politikk.