— It ain't over till it's over, sier Joril Christensen.

Den endelige avgjørelsen om hvem som skal bli Aps fylkesordførerkandidat tas ikke før neste torsdag, i representantskapets møte.

— Flertallet ønsker en fornyelse, mens to ønsker fortsatt å støtte til Joril, sier Per Rune Henriksen fra nominasjonskomiteen.

Han regner med at representantskapet vil gå inn for komiteens innstilling. Henriksen mener Grung er den beste kandidaten fordi hun lenge har arbeidet med saker som er viktige for Hordaland, som samferdsel og videregående opplæring.