— Vi vil også be om en vurdering av om pasientrettighetene blir ivaretatt. Jeg tror ikke det, sier Kjell Vikenes, hovedtillitsvalgt for overlegene på Haukeland Universitetssjukehus.

— Dette vil være et viktig element, når styret i Helse Bergen vurderer en eventuell nedleggelse. Alle parter ønsker at Blåbærlia skal opp i styret. Dette er blitt en for stor sak til at avgjørelsen kan tas lokalt, sier Vikenes.

Han mener at det er uakseptabelt, dersom tilbudet til en prioritert pasientgruppe nå legges ned. - Meldingen fra fagmiljøet er krystallklar: Det fins ingen gode alternativer.

For meg er det totalt ubegripelig at det er denne sårbare gruppen som skal rammes av sparetiltak. Vi må eventuelt finne andre måter å spare på, sier Vikenes.