FRANK M. ROSSAVIK

— Her er det ikke bare snakk om hva som er i det for Bergen, men hva som er i det for Europa, erklærer administrerende direktør Terje Gilje i Bergen og omegn boligbyggelag (BOB).

— Vi har et prosjekt EU kan lære av!

Entusiasme var absolutt ingen mangelvare da en stor delegasjon fa Bergen i går besøkte Brussel, i den hensikt å fiske EU-penger til storstilt byutvikling.

Delegasjonen ble ledet av byråd Lisbeth Iversen og besto ellers av kommunale byråkrater og andre aktører i planen om boligbygging og revitalisering av Damsgårdsundet.

Reguleringsplanen, som blant annet skal bringe rundt 1000 nye BOB-boliger mellom Arenum og Puddefjordsbroen, er på plass. Byggestart er satt til 2006. To andre fokuserte elementer i planen er en ny gang- og sykkelbro over Damsgårdsundet, og anleggelse av en ny plass; Markusplassen - oppkalt etter St. Markus kirke, oppe i bakken.

— Det spesielle er at kommunen skal være med i selve utviklingen av prosjektet og at det skal tenkes mer helhetlig enn vanlig. Vi skal ikke nøye oss med å bygge nytt i strandsonen, men ta høyde for behovene i hele Løvstakken. Og alle faktorer skal ses i sammenheng; artitektonisk utforming, energi, transport og mye annet. Vi skal løfte en hel bydel, sier kommunaldirektør for byutvikling, Edel Eikeseth.

I første omgang er det snakk om midler til prosjektering fra EUs såkalte Concerto-program, som støtter utvikling av bærekraftige, energieffektive utviklingsprosjekter.

— Nå skal vi søke penger til prosjekteringen. I neste omgang får vi se om det er mulig å få støtte også til investeringene. Signalene vi har fått fra EU er at prosjektet er interessant og at vi bare må søke - så kommer det an på hvilke andre søknader som kommer inn, sier Lisbeth Iversen.

Concerto er en del av EUs 6. rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling. Norge er deltaker, derfor kan også Bergen søke midler. Concerto-prosjekter skal fokusere på og bidra til å vise sosiale, miljømessige og økonomiske fordeler ved å integrere fornybare energikilder kombinert med moderne energispareteknologi.