Bystyret vedtok i kveld Bergen kommunes høringsuttale til en konseptvalgsutredning (KVU) for E39 fra Aksdal til Bergen, som Statens vegvesen har lagt frem på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Utredningen skal danne grunnlag for regjeringens valg av konsept.

Bystyret går inn for det såkalte konsept 5, som er en indre ferjefri forbindelse over Fusa, med vei på østsiden av Tysnes og hengebro over Langenuen til Stord.

Bystyret mener at arbeidet med Kyststamvegen må gis høy prioritet. Selv om det har blitt lansert en rekke forslag til flytebro over Bjørnefjorden mellom Os og Stord, mener flertallet at det er tryggest å satse på et billigere og mer realistisk konsept.

  • Jeg blir litt matt når jeg hører alle de fantasifulle planene. En fergefri kyststamvei sørover er for viktig til å bli et luftslott. Derfor mener vi det er riktig å gå for den indre løsningen på dette tidspunktet, sa Eiler Macody Lund (Frp) i bystyret.