— Vi er i gang med dette. Bybanekontoret har kommet langt i sin planlegging av forlengelsen, og har nå hovedoversikten over hvor banen skal gå, sier byråd- for miljø og byutvikling, Lisbeth Iversen, til Bergens Tidende.

Forlengelsen av Bybanen fra Nesttun til Lagunen er tatt med som en merknad i Transport- og kommunikasjonskomiteens innstilling om Bergensprogrammet. Innstillingen betyr ja til Bybanen og ja til Ringvei vest.

Forlengelsen av Bybanen fra Nesttun til Lagunen var tema allerede da Stortinget forrige gang, i 2002, behandlet Bergensprogrammet. Den gangen var det et mindretall, Ap, Sp og SV, som gikk inn for å fortsette utbyggingen av Bybanen fra Nesttun til Lagunen, og om mulig uten opphold i anleggsarbeidene.

Denne gangen har merknaden hele komiteen, minus Frp, bak seg.

I tillegg til de to gigantprosjektene, inneholde innstillingen fra komiteen også et ja til utvidelse av bompengeringen.

Utvidelsen inneholder følgende elementer:

  • Innkrevingen vil foregå også på søn- og helligdager.
  • Maksimumsrabatten senkes fra 50 til 40 prosent.
  • Det opprettes 5 nye bomstasjoner.
  • Innkrevingsperioden forlenges til utgangen av 2015.
  • Det gis tillatelse til låneopptak for å kunne bygge ut Bybanen og Ringveg vest parallelt.

Alt dette ble banket gjennom i går mot de tre stemmene til Fremskrittspartiet.

I Stortinget 28. februar vil Frp fremme et eget forslag om utbygging av veiprosjektene i Bergensprogrammet. Partiet foreslår videre at bompengeringen avvikles, og at finansieringen av veitiltakene overtas fullt og helt av staten.

Skansetunnelen nevnes også i innstillingen. Tunnelen omtales som et «bymiljøtiltak» og ikke som et ordinært veiprosjekt. Skansetunnelen skal etter planen påbegynnes rundt 2009-2010, når arbeidet med 1. byggetrinn av Ringveg vest og Bybanen går mot slutten. Komitéflertallet er opptatt av at kostnadene med disse to prosjektene følges nøye, slik at Skansetunnelen ikke forsinkes unødig.