Bybanens facebooksider la i dag ut bilder av hvordan Bybanen Utbygging ser for seg at Bybanen skal krysse Flyplassvegen ved Birkelandskrysset når den om få år skal bygges frem til Flesland flyplass.

— Det blir en stilfull hengebro med en stålbue diagonalt over Flyplassvegen. Den blir 35 meter høy, og selve banen skal gå på en broflate som henger etter solide stålstenger, forteller informasjonsansvarlig Rune Jenssen i Bybanen Utbygging.Lengden på broen blir mellom 110 og 115 meter, og Jenssen mener den vil bli et ordentlig landemerke i området.

— Vi anser dette som en portal til Bergen for alle som kommer fra Flesland og skal mot Bergen, sier han.

Dyrere enn betongbro

— Men vil det ikke bli dyrere å bygge en hengebro enn en tradisjonell betongbro?

— Det er klart at det blir litt dyrere enn en enkel betongbro, men vi skal ikke bare lage trauste ting. Vi forsøker å fornye områdene langs Bybanen. Det kommer 8-9 millioner til Flesland hvert år, da er det ikke galt å spandere litt ekstra på en bro som foilk vil huske til innfartsåren til Bergen.

Jenssen kan ikke si hvor mye broen vil koste.

— Det er for tidlig. Men hele traseen er kostnadsberegnet til 3,3 milliarder kroner, og denne broen vil ikke sprekke det budsjettet, sier han.Det kan også virke noe sløsende at dagens gangbroer, som ble satt opp for 10-12 år siden, skal rives.

— Vi har ingeniører som var med å sette opp de broene. Men den gang visste man ikke at Bybanen skulle passere akkurat der, sier Jenssen.

Sykkelvei i tunnel

Det kommer også gang- og sykkelvei på begge sider av traseen på broen.

— I det hele tatt skal det blir langt bedre forhold for syklister og gående i hele området. Blant annet skal vi bygge en sammenhengende sykkelvei langs bybanetraseen som også går gjennom bybanetunnelen Dyrhovdtunnelen, forteller Jenssen.

Ved Birkelandskrysset skal det også bygges en ny bussterminal med underjordisk parkering under. Der skal det bli plass til 280 biler, og parkeringshuset skal fungere som innfartsparkering for kollektivpassasjerer. Bybanen skal deretter ta en sving bak Telenor-bygget, før den på ny skal krysse Flyplassvegen i en kulvert under veien.

— Grunnen til at vi må krysse på nytt, er at det er landskapsvernsområder på sørsiden av veien. Dessuten skal vi bygge depot på nordsiden av Fleslandvegen, sier Jenssen.

Han sier at deler av den ganske ferske sykkeltraseen der må legges om. Det samme gjelder fjernvarmerørene som er i bakken.

— Men det er bare snakk om 20-30 meter, og ikke den helt store kostnaden, sier Jenssen.