Tidligere rektor ved Bergen Arkitekthøgskole, Marianne Skjulhaug, mener det vil være positivt for det byrommet dersom Bybanen går på gateplan i sentrum.

— Det er fint at den er tydelig til stede. Bybanen er bra for byens nye identitet. Det ligger jo også i logikken til Bybanen at den nettopp går på bakkeplan. Det er ikke en T-bane, sier hun.

- Vil øke bruken

Skjulhaug tror også at flere vil bruke banen dersom den er synlig i bybildet.

— Det vil være en påminnelse om kollektivtrafikk. Det vil i tillegg øke kvaliteten på reiseopplevelsen for passasjerene, sier hun.

I går presenterte Bergen kommune traséalternativer for Bybanen mot Åsane. Fra Kaigaten til Bryggen skal fire ulike alternativer nå utredes.

Ett av dem er en tunnelløsning fra Kaigaten eller Peter Motzfeldts gate, og videre inn mot Fløyfjellet. De tre andre alternativene går helt eller delvis på gateplan. Skjulhaug mener en bør unngå tunnelinnslag i sentrum.

— Selve tunnelinnslaget, et sort hull, vil alltid være en negativ del av det bergenske byrommet. Det vil også være problematisk å tilpasse dette til den middelalderstrukturen en har i byen, sier hun.

- Et hyggelig innslag

Også Morten Ramm Salbu, leder i Bergen Arkitektforening, mener at Bybanen vil være et positivt innslag i bykjernen.

— Det er viktig å signalisere at kollektiv skal erobre den plassen som bilene har hatt. Dessuten er det et veldig hyggelig, urbant innslag. En trivselsfaktor. Det er ikke noe poeng i å gjemme den vekk, sier han.

Ramm Salbu støtter alternativet som går fra Kaigaten til Nordnes, og videre over Vågen i undersjøisk tunnel.

— Kjørelengden til Åsane blir den samme, og dette alternativet knytter til seg en bydel med ganske mange mennesker og elendig kollektivdekning. I tillegg vil Bybanen knytte seg opp mot kollektiv sjøtransport. Det vil en ikke klare om traseen går gjennom Fløyfjellet, sier han.

Han understreker at han ikke støtter forslaget om bro over Vågen.

— Det er en så utopisk og uinteressant løsning at jeg ikke vil diskutere det en gang. En bro vil avskjære indre del av Vågen, som er en gjestehavn. De eneste som da har tilgang er kanoer og gjess, sier han.

Vil ha tunnel

Våren 2013 skal trasévalg til politisk behandling i bystyret. Atle Kvåle (Ap) i samferdselsutvalget i Hordaland, ønsker helst bybane i tunnel.

— Vi har en kjempeoppgave i å verne den fantastiske byen vi har, derfor er tunnel den beste løsningen. Vi bør ikke ha bybane opp i dagen i de mest sentrale delene, sier han.

Leder for Bergens Næringsråd, Marit Warncke, vil ha Bybanen på gateplan så langt det lar seg gjøre.

— Den skal være mest mulig tilgjengelig for dem som beveger seg til fots. Går du på restaurant på Torget i dag, sitter du i en trafikkmaskin. Det ville vært noe helt annet med en stillegående bybane. Dessuten er den med på å gi byen er moderne uttrykk, sier hun.

Bybanen kan brukes til å fredeliggjøre sentrum, sier Håkon Rasmussen, planansvarlig i Bybanen utbygging.

— Internasjonalt brukes slike prosjekter ofte til å redusere biltrafikk og oppgradere byrommene. Disse mulighetene skal også utredes for Bergen sentrum, sier han.

Bør Bybanen gå i dagen i Bergen sentrum? Diskuter under!