— Saken er for viktig til at den kan behandles på en fullmakt i kommunens planavdeling. Bygningsrådet må inn i bildet, både når det gjelder utforming og bruk av arealet foran Bryggen, sier arkitekt Einar Mørk i stiftelsen.

Stiftelsen er skeptisk til hva som skal komme, både omfanget, hvilken form det vil få og utseendet, sier Mørk. Men de ønsker velkommen byantikvarens utspill i Bergens Tidende i går om å hente internasjonale fagfolk innen kulturminnevern til Bergen.

— Stiftelsen Bryggen deler så absolutt byantikvarens syn på at Bryggen skal være en levende historisk bydel i Bergen, men vi vil minne om at det er forskjell på bruk og forbruk, sier Mørk.

Han tror at Stiftelsen Bryggen og de private næringsinteressene står for langt fra hverandre til at stiftelsen kan delta i det helhetlige forslagsarbeidet kommunen ønsker skal skje fra brukernes side.

— Jeg tror at vi må komme med vårt eget forslag, sier Mørk.

Han registrerer at Bergen kommune prøver å tilgodese alle formål i denne saken.

— Men poenget er at det ikke finnes noen mellomsone mellom Bergen og Bryggen der man kan akseptere aktiviteter som uteservering og bodsalg. Dette området er en integrert del av verdenskulturminnet Bryggen og her er ikke rom for kompromisser, sier Mørk.

DELTE MENINGER: Faksimile av et av Bergens Tidendes oppslag om den fremtidige bruken av området foran Bryggen.