Hen ber om en hastesak om utmelding av organisasjonen.

Bergen kommune er det største enkeltmedlemmet i KS og byrådsleder Monica Mæland lover en sak der alle sider ved kommunens medlemsskap vurderes.