Nominasjonskomiteen i Bergen Venstre hadde denne uken sitt avsluttende møte. Deres innstilling er nå lagt fram.

Komiteen foreslår fem forhåndskumulerte. Her er innstillingen på de fem første plassene:

1. Julie Andersland

2. Erlend Horn (ungdomskandidat) dissens: Hans-Carl Tveit (2 stemmer)

3. Anders Skoglund

4. Åsta Årøen

5. Idun K. Bortne

Den endelige listen til lokalvalget 2011 skal vedtas på nominasjonsmøtet 6. november.

Slik presenterer partiet sine kandidater:

Julie Andersland er 32 år gammel og bor i Fana. Hun har tidligere vært bystyrerepresentant, før jobb tok henne fra byen. Tilbake i Bergen og motivert for å drive politikk igjen. Datter av tidligere bystyrerepresentant Geir-Kjell Andersland.

Erlend Andreas Horn (23), Årstad. Ungdomskandidaten er tidligere leder av Hordaland Unge Venstre. Sitter i dag i fylkesstyret, og er i tillegg en engasjert studentpolitiker.

Hans-Carl Tveit (56) — dissens, Bergenhus. Gruppeleder av dagens bystyregruppe for Venstre. Lang fartstid i bypolitikken, med blant annet erfaring som byråd.

Anders Skoglund (33), Årstad. Sittende bystyrerepresentant og gruppesekretær. Erfaren lokalpolitiker som var gruppeleder i forrige periode.

Åsta Årøen (39), Årstad. Nestleder i Hordaland Venstre og leder Hordaland Venstrekvinnelag. Engasjert kvinne med mange jern i ilden. Velforeningsleder i Årstad og engasjert i Ren Luft Danmarksplass.

Idun K. Bortne (32), Bergenhus. Sittende bystyrerepresentant og nestleder i Bergen Venstre. Sitter også som leder for programkomiteen til Bergen Venstre, som i begynnelsen av oktober la fram sitt andreutkast til lokalvalgsprogram for neste periode