• Flere plasser er fulle, og det er en stor belastning å bli avvist, sier gravplass-sjef.

Bergen har 27 gravplasser med til sammen 100.000 graver. Det er ikke nok.

— Vi trenger 60.000 nye graver innen år 2037. Vi kommer til å bygge ut litt eller litt, sier Inghild Hareide Hansen til BT.

46-åringen er gravplassjef i Akasia, selskapet som på vegne av Bergen kirkelige fellesråd har ansvar for drift og tilretteleggelse av nye gravplasser i Bergen.

Få oversikt: Se på kartet til høyre hvor det skal bygges ut (denne tjenesten er dessverre ikke tilgjengelig i mobilutgaven)

Store plasser der folk bor

De store nye gravplassene kommer i Åsane, Fana (Øvsttun og Fana kirke), Fyllingsdalen og på Tennebekk i Ytre Laksevåg.

Hareide Hansen, som også sitter i et utvalg oppnevnt av Regjeringen for å se nærmere på utgifter til gravplasser i årene fremover, sier de satser på store gravplasser i områder der mange bor.

— Bergen har i flere år slitt med å ha nok graver i nærheten av der folk bor. I Fana og Fyllingsdalen må vi ha nye plasser raskt, sier hun.

På flere plasser i og nær sentrum er det helt fullt. På Slettebakken og Biskopshavn har det lenge vært problemer.

— Utfordringen er at man vil ha en grav i nærheten av bostedet. Når du avviser en gravlegging, da er allerede skaden skjedd. Det spiller ikke noen rolle om det er mange eller få det gjelder. Men det er mange som blir avvist, sier gravplass-sjefen.

- Hvordan er det å måtte si nei til folk i en slik situasjon?

— Det er ikke hyggelig å skuffe familier. Det er en utfordring for medarbeiderne våre ikke å kunne møte ønskene.

Har vært under minstegrensen

Det er aldri helt tomt for gravplasser. Bergen kirkelige fellesråd er pålagt å ha et reservetall som tilsvarer tre prosent av innbyggertallet, eller cirka 8000 ledige gravplasser. Men sier Hareide Hansen sier at de har vært under grensen.

Nå har fellesrådet vedtatt å utvide fem gravplasser og anlegge en ny i årene frem til 2017. Akasia har gått videre og utarbeidet en overordnet plan frem til 2037.

15 millioner er avsatt på Øvsttun. I Fyllingsdalen er det snakk om 40 nye dekar. I dag er det bare plass til nye kistegraver i to til og prekært behov for utvidelse. Arbeidet vil foregå i flere trinn. Det første er kostnadsberegnet til 25 millioner, ifølge nettsiden til Bergen kirkelige fellesråd.

En utvidelse på Storetveit er også høyt på listen. Planene på Tennebekk, midt i området for utbyggingen for Ringveg Vest, ligger trolig flere år frem i tid. Her skal det også anlegges et livssynsåpent seremonirom.

— Vi begynner å prosjektere der nå. Den skal avlaste Gravdalspollen gravplass og Nygård kirkegård, sier Hareide Hansen.

Også i Ytrebygda og Arna vurderes nye gravplasser.

Tips? Send MMS/SMS til 2211, eller skriv e-post