Det mener Høyre-politiker Hans Edvard Seim, som for tiden er fungerende leder i komité for miljø og byutvikling. Seim kjører Løvstakktunnelen hver eneste arbeidsdag. Tunnelulykkene i det siste har fått han til å se seg om. Og han er rystet.

— Sikkerheten i Løvstakktunnelen er utrolig dårlig. Men jeg kan ikke skjønne annet enn at den kan bedres betraktelig med enkle midler, sier Hans Edvard Seim til Bergens Tidende.

Som fungerende leder i komité for miljø og byutvikling, og i egenskap av daglig trafikant, har han gjort sine observasjoner og notert ned en rekke punkter som han mener vil gjøre ferden gjennom Løvstakken både behageligere og tryggere.

Knapt luft mellom

— Tunnelen er jo veldig smal. Når store kjøretøyer, som busser, møter hverandre, er det knapt luft mellom. Går det ikke an å gjøre noe med det? spør Seim.

— Og hva med lyset? Det er masse lys med det samme du kjører inn i tunnelen, men så er det bare en rekke med lyspunkter midt inni. Samtidig ser vi at Nygårdstunnelen nærmest har flomlys. Hvorfor denne forskjellen? Og veggene og taket? Svart og grått.

Kan miste kontrollen

Seim påpeker også at midtstripen i tunnelen er nesten usynlig. Og mens fortauskanten i nyere tunneler er skrånende, er den loddrett i Løvstakktunnelen.

— Støter man borti en slik fortauskant med hjulet, risikerer man å miste kontrollen og bli slengt ut i veibanen igjen, og kanskje kollidere med motgående trafikk. Den risikoen mener jeg er mindre dersom fortauskanten skråner.

— Og hvis vi kolliderer, hvor er da nærmeste telefon eller brannslokkingsapparat? Der er altfor langt mellom disse punktene i dag. Sett ned fartsgrensen

— Og hva med snuplass inne i tunnelen? Det burde vært selvsagt, og den burde være så stor at et vogntog kan snu der uten å rygge. Det siste Seim har hengt seg opp i, er fartsgrensen.

— Gjennom Fyllingsdalen opp mot Løvstakktunnelen er fartsgrensen 50. Så kommer vi inn i den trange og mørke tunnelen, og fartsgrensen øker til 70. På bysiden, med tre kjørefelter i hver retning over broen og gjennom Nygårdstunnelen, settes fartsgrensen ned til 60. Jeg skjønner ikke logikken, sier Hans Edvard Seim.

Nå vil Seim ha Byrådet i Bergen på banen for å legge press på de ansvarlige myndighetene. Han har sammenfattet disse punktene i en oversendelse til Byrådet, der han spør ansvarlig Byråd, Tom Knudsen, hva han vil foreta seg for å rette på forholdene.