KARI PEDERSEN

Klokken er tre minutter på halv fem og bybanen mot NHH siger inn på Nyhavn stasjon. Ute på fjorden krysser Beffen i retning Måseskjæret, på ny tur tilbake til byen.

En gruppe turister kommer ned den nye gangstien fra Gamle Bergen. Nybyggene mot fjorden i Nyhavn er så nyskapende arkitektonisk at museumsgjestene vanligvis tar en tur nedom for å kikke.

Ønsketenkning? Ja, visst. Men slik ser de ut, vyene for det nye boligområdet i Nyhavn i Sandviken. Beliggende mellom Gamle Bergen og Hegreneset vil grunneierne rydde kaiene og reise hele 400 nye boliger, fordelt på et titall leilighetsbygg av varierende størrelse.

Større enn verftet

Nyhavn-utbyggingen blir blant de største langs sjøsiden i Bergen. Til sammenlikning har Georgernes Verft 151 leiligheter, påpeker samfunnsplanlegger Ola B. Siverts hos Arkitektgruppen Cubus AS.

Cubus har utarbeidet reguleringsplanen for Nyhavn. Planen ligger hos kommunen. Går alt som smurt, er den vedtatt om et års tid. To, tre år deretter kan de første flytte inn.

Utbyggingen i Nyhavn er et samarbeid mellom grunneierne. De to største er Paal Kahrs Eiendom og Brynjulfsen Eiendom.

Stjernearkitekter

Grunneierne har skyhøye ambisjoner for utbyggingen:

— Vi ønsker virkelig at dette skal bli spennende og spenstig, sier Christine Kahrs.

Tanken er å invitere utenlandske stjernearkitekter med i det videre arbeidet.

— Leilighetsbyggene, særlig de som ligger i front mot sjøen, må gjerne være ulike. Variasjon blir et pluss for en så stor utbygging, sier arkitekt Jesper Jorde.

Nyhavn skal bli for folk flest, ikke bare for de pengesterke, mener Siverts:

— Med en så stor utbygging vil vi legge opp til variert størrelse på leilighetene. De mest attraktive fremme mot sjøen blir nok kostbare, men større leiligheter som ligger mer skjermet, bør egne seg for familier.

I reguleringsplanen er det avsatt plass til bybane. Den dagen bybanen skal forlenges, er det mer lønnsomt å bygge fra sentrum mot NHH, enn fra Lagunen til Flesland. Derfor krever kommunen at det blir planlagt for en trase nordover.

- For mye trafikk

— For dagens beboere i Nyhavn blir utbyggingen et pluss, mener grunneier Tore Brynjulfsen:

— I dag er kaiene stengt med gjerder og porter. Vi åpner opp og anlegger åpne kaiområder, strandpromenade. Og badeplass, legger han til.

Dagens beboere stiller seg da også positive til at noe blir gjort i Nyhavn. Jægersminde vel er likevel skeptisk til omfanget av utbyggingen. I en uttalelse skriver velforeningen at det er et enormt trafikalt press på Nyhavn. 250-300 nye boliger vil gi like mye trafikk, påpeker velforeningen.

Likelydende kommentar kommer fra en gruppe beboere i Nyhavn.

Utbyggerne mener mye blir gjort for å bedre trafikkforholdene. Nyhavnsveien skal rustes opp og en ny rundkjøring gjør slutt på at turistbussene til Gamle Bergen må ned til Nyhavn for å snu.

Antallet boliger er justert opp til 400 boliger siden naboene uttalte seg. Trafikken vil likevel ikke overstige dagens og tungtrafikken forsvinner, sier Siverts.