• Stiller meg positiv til restriksjoner: 78 %
  • Stiller meg negativ til restriksjoner: 14 %
  • Ikke sikker: 8 %
  • Antall spurte: 1000, Respons Analyse, oktober 2009