Nokså nøyaktig ti år er gått siden Hermund Linde fikk ideen: Hvorfor ikke bygge et privat badeland på Nygårdstangen og samtidig bygge et nytt offentlig svømmeanlegg.

Ti år etter ligger Nygårdstangen som en steinørken. Bystyret baler fortsatt med å gjøre vedtak om svømmebasseng på Kronstad. Sentrum er snytt for badelandet.

I stedet sitter Hermund Linde, daglig leder i Arealutvikling, i dag som part i rettssaken mellom Bergensia Badeland (BB) og Bergen kommune. Han sier følgende om begivenhetene som skal brettes ut i tingretten de neste tre ukene:

— Aldri opplevd liknende

— Jeg har aldri noensinne i min karriere som forretningsmann og eiendomsutvikler opplevd noe liknende. Historien om bassengprosjektet på Nygårdstangen er et sjelden og graverende tilfelle av sendrektighet og motarbeiding, sier Linde til Bergens Tidende.

Hvis ikke kommunen hadde løpt fra løftene sine, ville det stått et ferdig 50-metersbasseng og badeland på Nygårdstangen, hevder han.

— Til en pris kommunen kunne makte?

— Vi beregnet at 50-metersbassenget skulle koste 40 millioner kroner hvis det ble bygget parallelt med badelandet og de tekniske installasjonene lå i badeland-bygget, sier Linde.

Til sammenlikning er 50-metersbassenget på Kronstad priset til 285 millioner kroner - foreløpig.

Strøm-Erichsen sentral

Aps forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen var byrådsleder da badeland-saken havarerte. Andre sentrale aktører var finansbyråd Trond Tystad, byutviklingsbyrådene Tom Knudsen og Nils Arild Johnsen.

Strøm-Erichsen er blant de som skal vitne i rettssaken.

I administrasjonen hadde BBE-direktør Dagfinn Øvrebotten en viktig rolle. Også han må forklare seg.

Kommuneadvokat Helge Strand ønsker ikke å si noe om saken, utover at kommunen avviser at Linde & Co. har krav på erstatning.

BAD OG LEILIGHETER: På tampen kastet Bergensia Badeland inn ideen om å kombinere badelandet med leiligheter.