På et presseseminar i Bodø i dag sa samferdselsministeren at det ikke har vært registrert negative effekter av å øke hastigheten opp til 100 kilometer i timen.

— Med utgangspunkt i disse erfaringene, og erfaringene danskene har hatt med økning opp til 130 kilometer i timen, vil jeg be Vegdirektoratet vurdere muligheten for en prøveordning med 110 kilometer i timen, sa Torild Skogsholm.

Liten effekt av fartsreduksjon

Hun fortalte at ordningen med å senke hastigheten fra 90 til 80 kilometer i timen på enkelte veistrekninger ikke har hatt nevneverdig trafikksikkerhetsmessig effekt. Reduksjonen fra 80 til 70 km/t på andre veistrekninger karakteriserte hun som «stort sett vellykket».

I begrunnelsen for forslaget om en prøveordning med ny toppfartsgrense la Torild Skogsholm vekt på at det er viktig at trafikantene har respekt for de ulike fartsgrensene, at bilistene skal slippe å lure på hvorfor det ikke er lov å kjøre fortere på strekningen de kjører.

To strekninger i Bergen

Men dersom du er bilist i bergensområdet og nå gnir deg i hendene over muligheten til trykke litt ekstra på gasspedalen: Brems opp! Det er nemlig lite trolig at den nye fartsgrensen vil få noen særlig effekt på veiene her vest med det første.

— Denne ordningen skal bare gjelde motorveier av beste kvalitet, såkalt klasse A. Og i Hordaland har vi bare to korte strekninger som er av en slik kvalitet: Motorveien til Åsane mellom Eidsvågtunnelen og Gullgruven og Rv 555 mellom Gyldenpris og avkjørselen til Askøy ved Storavatnet, forteller informasjonsleder Christine Fløysand ved Norges Automobil Forbund, region Vest.

Hun sier NAF støtter forslaget fra Skogsholm, men legger til at 110 km/t krever en oppgradering av de aktuelle veiene.

— Den nye E 39 til Os er for eksempel ikke planlagt som klasse A-motorvei, og vil derfor ikke kunne kjøres i 110 km/t slik planene er i dag. I Åsane ender motorveien i en rundkjøring, og det betyr jo at bilistene må begynne å bremse opp tidlig, sier Fløysand.

Minibusser vekk

Skogsholm røpet også at Samferdselsdepartementet vil arbeide for å fjerne minibusser fra kollektivfeltene. Situasjonen i flere storbyer er nå at mange kjøper minibusser utelukkende for å kunne kjøre i kollektivfeltene og slippe å stå i kø. Det vil samferdselsministeren ha slutt på.

— Vi vil i en overgangsordning først begrense minibussenes adgang til disse feltene, og etter hvert få dem helt vekk, sa samferdselsministeren. Til gjengjeld vil departementet åpne for at el-biler og andre kjøretøy med såkalt nullutslipps-teknologi skal få adgang til kollektivfeltene.