Nå skal det jaktes på gull og andre mineraler fra Karmøy i sør til Bergen i nord. Det er Norwegian West Cost Gold AS som håper å finne disse edle metallene.

— Grunnen til at vi ønsker å søke i dette området, er de gamle gullgruvene på Bømlo. Vi ser at det området vi har sikret oss retten til å undersøke, har klare geologiske fellestrekk med området på Bømlo, sier styreleder i Norwegian West Cost Gold AS, Bernt Stilluf Karlsen til bt.no.

Bergen og Fana

En ny minerallov som kom i 2010 har også gjort det mulig å undersøke store områder av gangen.

— Nå kan vi forholde oss til en lov, ikke seks. Loven er også tilpasset den internasjonale utviklingen innenfor mineralsektoren. I tillegg bevilger også staten mer til geologiske undersøkelser slik at vi kan foreta luftbaserte undersøkelse av bergarter, sier han.

Dette er områdene de vil søke i: Karmøy, Haugesund/Sveio, Tysvær, Bømlo, Stord, Selbjørn, Huftøya, Tysnesøy, Reksteren, Hundvåkøy og Bergen/Os.

Når det gjelder Bergen, viser kartet til Karlsen at det er områdene rundt Fana, Kalandseidet og Totland som er interessante.

— Det stemmer, men om vi finner noe, vet vi ikke, sier han.

Utenlandsk ekspertise

Han mener Norge ikke har vært flinke nok til å tenke mineralressurser etter 1970, og at det kun er olje man har vært opptatt av.

— Grunnen til at man fant gull på Bømlo, var at man fant dette på overflaten, men nå har vi tilgang på utenlandsk ekspertise og teknologi som også kan finne mineraler under overflaten.

Norwegian West Cost Gold AS har også sikret seg rettigheten til å lete etter mineraler i Nord-Norge og på Kongsberg. Her har de allerede hyret inn canadiske Dalradian Resources.

— Dette er folk som blant annet har funnet verdens største gullforekomst de siste 30 årene i Ecuador. De har også funnet Canadas største gullgruve.

Men hvem som skal jobbe for dem langs vestlandskysten, er fremdeles en hemmelighet. Det eneste han kan si er at også de er fra utlandet.

— Vi vet ikke om eller hva vi finner, men nå har vi syv år på oss til å undersøke området på Vestlandet godt.

Gull på Bømlo

Et av stedene de som sagt de vil undersøke, er Bømlo. Og ifølge direktøren for Direktoratet for mineralforvaltning, Bård Dagestad, er Bømlo fremdeles gullsted nummer en i Norge.

— Det er gull på Bømlo, spesielt Lykkling. Selv har jeg de siste årene sett gullklumper som kommer derfra som i dag har en markedsverdi på rundt 40.000 kroner, sier Dagstad.

Han sier det heller ikke er uvanlig å finne spor av gull andre steder i Norge, men at det er begrenset hvor mye man finner.

— Det er langt fra å finne spor etter gull og det å faktisk finne så store mengder at man kan tjene penger på det. Det koster å hente gull ut fra fjellet, og fortjenesten blir ofte liten.

Gull langs kysten

Når han får høre om de andre områdene selskapet ønsker å undersøke, er han mer usikker.

— Det kan tenkes at det finnes spor av gull langs kysten, men jeg har ikke hørt at det skal være store mengder med gull der. Karmøy er for eksempel mer kjent for sine kobberforekomster.

Han forteller at det finnes flere selskaper i Norge som er på gulljakt. Ofte søker de om undersøkelsesrett over store områder. Så snevrer de inn områdene og går grundigere til verks.

— Men har du først søkt om undersøkelsesrett for gull, får du beholde andre mineraler du finner, sier han.

Norwegian West Cost Gold AS forventer å være ferdig med borearbeidet om seks år.

Tror du de finner noe? Si din mening i kommentarfeltet!