— Jeg synes det er positivt at byråden griper fatt i denne saken, men saken forsterker inntrykket vi har hatt av plan og byggesak om at noen kommer lettere til det enn andre. Jeg synes det er ganske fantastisk at kommunen har visst om ulovlige hospitser, men har unnlatt å gjøre noe, sier Frps Liv Røssland.

Hun leder komité for helse og sosial. SVs gruppeleder Oddny Miljeteig mener dette slår tilbake på hospitseierne.

— Jeg blir veldig skeptisk til seriøsiteten til disse eierne. Inntrykket en får, er at de finjusterer seg inn etter kvalitetsdokumentet til kommunen og så bryr de seg katten i reguleringsbestemmelsene.

Bergens Tidende kunne i går fortelle at kommunen har inngått kvalitetsavtaler for bruk av 30 hospitser. Men for bare et av hospitsene forelå det tillatelse til bruksendring fra byggesaksavdelingen.

— Slik jeg skjønner det, er det dette siste som skaper ugreie i nærmiljøet til nabolag. Det tjener hospitseierstanden til veldig liten ære. Jeg er veldig forundret over at de ikke har beskikket sitt bo, sier Miljeteig.

— Jeg reagerer på at kommunen godkjenner prosjekter der naboene ikke er varslet. Ingen ønsker i utgangspunktet å ha et hospits som nærmeste nabo. Men det betyr ikke at man kan la være å forhåndsvarsle av frykt for naboprotester. Vi politikere må kunne ta dialogen med naboene og deretter belastningen ved eventuelt å si ja til et hospits, sier Røssland

Hun er kritisk både til omfattende bruk av hospitser og til kommunens kontroll med disse. Miljeteig deler den oppfatningen.

— Saken avslører i beste fall uklar kommunikasjon mellom den ene og den andre avdelingen i kommunen. De forsømmelsene kommunen har gjort er der, men det er tilbyderne som ikke har gjort jobben sin og søkt om bruksendring.