— Dette er noe vi må ta alvorlig. Vi har hatt aksjoner mot bensinstasjoner og taxinæringen, men nå bør vi nok gå inn og se nærmere på sikkerheten for de ansatte i døgnåpne storkiosker, sier distriktssjef Kari Birkeland i Arbeidstilsynet.

Hun mener at bemanningen nattetid er noe av det første som bør ses på.