— Vi vil undersøke saken og be om en nærmere redegjørelse fra Folkehelsa og det aktuelle firmaet, sier direktør Gro Ramsten Wesenberg i Statens legemiddelverk, tidligere Statens legemiddelkontroll.Hun understreker at generelt skal alle legemidler til personlig bruk omsettes gjennom apotek. Men Folkehelsa har fått unntak for vaksiner, som kan gis ut direkte til sluttbruker, det vil si legekontor eller helsestasjon.- Det er svært uheldig om noen begynner å profittere på den uheldige situasjonen vi har hatt med gulfebervaksinen, sier fungerende leder for distribusjonen ved vaksineavdelingen i Folkehelsa, Oddveig Helland. I hele 2001 har det vært mangel på gulfebervaksiner i Europa. Først i dag, mandag, får Folkehelsa inn 6000 doser fra Europas eneste produsent, etter store leveranseproblemer i hele vinter. 2000 vaksiner er allerede bestilt fra hele landet.