Utspillet kommer etter at korrupsjonsjeger Eva Joly tidligere denne måneden sa at systemet med dispensasjon for loven om byggeforbud i strandsonen, åpner for korrupsjon.

– Når vi ser at det er blitt gitt byggetillatelse på tvers av alle regler så begynner jeg å lure, sa Joly til P4-nyhetene. Hun fortsatte:

– Når det er slike forhold så må vi ikke være så naive å tro at ingen saksbehandler har mottatt penger for å få gjennom en byggesak.

Leder i Bergen SV og bystyrerepresentant Åge Chr. Jacobsen vil bruke Jolys uttalelser til å få igangsatt en gransking av samtlige dispensasjoner gitt i Bergen kommune. Anmodningen kommer i form av et spørsmål i bystyret i dag.

– Det er fare for at dette er et område hvor det foregår urent trav. Derfor vil vi be ordføreren ta initiativ til at kontrollutvalget ser på disse sakene, sier Jacobsen.

I 2004 ble det gitt 50 dispensasjoner til bygging i 100-metersonen i Bergen. Hordaland er fylket med flest dispensasjoner i landet.

Jacobsen vil ikke peke på noen konkrete saker, men sier at det er velkjent at enkelte like saker behandles ulikt.

SV ber ordfører Herman Friele sette i gang gransking av mulig korrupsjon i forbindelse med bygging i strandsonen.
Høvik, Tor