— Det er opplagt at det er mange voksne som skal beklage. På vegne av alle voksne, kan jeg selvfølgelig komme med en uforbeholden beklagelse, sier ordføreren.

Men han ønsker ikke å beklage på vegne av kommunen eller si om kommunen grep inn for sent.

-Jeg kjenner for lite til detaljene. Jeg kan ikke med hånden på hjertet si at ansatte i det kommunale barnevernet har gjort seg skyldig i tjenesteforsømmelse. På et tidspunkt har også fylkeskommunen og Bufetat hatt et ansvar, sier han.

-Kan ikke svare

BT møter ordfører og rådmann fra hjemkommunen til Jonas. I en serie har BT fortalt 18-åringens historie fra livet i barnevernet.

Kommuneledelsen ønsker ikke å uttale om de mener det kommunale barnevernet har sviktet oppgaven sin.

— Det er varslet en mulig rettssak. Jeg kan ikke svare på det, for da er vi med på å prosedere saken i media. Sier jeg ja, vil Jonas gå til søksmål. Sier jeg nei, vil offentligheten mene vi ikke kan ha lest saken. Jeg kjenner dessuten saken fra media, og er ikke i stand til å fordele skyld eller kritikk, sier ordføreren.

Skal vurdere granskning

Han vil nå ta opp til vurdering om bar-nevernet i kommunen skal granskes.

— Tar barnevernet selvkritikk?

-Det er et vanskelig spørsmål å svare på. På samme tid som det er opplagt at her er mye som har sviktet gutten, blir det vanskelig å prosedere på faktiske feil dersom det blir rettssak, sier ordføreren.

Ordføreren mener det viser systemsvikt at så mange personer var involvert i livet til Jonas.

— Den mest åpenbare systemsvikten slik jeg ser det, er at gutten hadde et sårt behov for stabile rammer, trygghet og få personer som han kunne få tillit til. Men så har det motsatte skjedd, sier ordføreren.

— Det har vært så mange aktører i bildet at det kan ha pulverisert retningen som ble staket ut for gutten. Men jeg kjenner ikke til hvem det er som har gjort hvilke vurderinger, sier han.

— Er det svikt i alle ledd?

— Det skal jeg være forsiktig å uttale meg om ut fra det jeg kjenner til. Min personlige mening er at mange har grunn til å beklage.

- Mange har forsømt seg

Rådmannen mener artiklene om Jonas gir inntrykk av at mange vurderinger fra alle ledd i barnevernet kunne vært gjort annerledes.

— Hvilke vurderinger er det snakk om?

— Jeg kjenner ikke saken til å kunne sette fingeren på hva. Men det at 300-400 mennesker har vært inne i livet hans, og han nå sitter i fengsel, viser at det er mange voksne som har bidratt til dette, svarer ordfører.

Kommuneledelsen beskriver sakene om Jonas som en tragisk historie som har gjort stort inntrykk.

— Det er en historie der mange voksne enten har forvoldt seg eller forsømt seg mot et uskyldig barn. Han er forsømt i institusjonaliserte rammer. Saken er ikke i tråd med idealene for barnevernet, sier ordføreren.

De mener det er viktig at slike historier kommer frem i offentligheten.

— Det er flott at BT har brukt en enkeltsak til å belyse et system der alle instanser og voksne i mer eller mindre grad har sviktet barnet, sier ordføreren.

Lederen av barnevernet i Jonas sin kommune ønsker at uttalelser om saken går gjennom kommuneledelsen.

— Jeg har bare jobbet der i to år. Et annet moment er at jeg skal forsøke å hjelpe denne gutten videre, sier lederen.