Neste steg handler om å få de unge til å lage, ikke bare vite.

— Vi kan ikke være sløydsal for alle skolene her i byen, men vi kan supplere tilbudet i skolen, sier utviklingsleder Nils Petter Hauan i Vilvite Bergen Vitensenter as.

Planene om å utvide publikumsarealet fra 1700 til 2400 kvadratmeter ble presentert i dag.

Halvparten av de nye kvadratmeterne er avsatt for temautstillinger og vandreutstillinger. Resten blir brukt til nye aktiviteter - som verkstedet Village.

Utvidelsen skal stå klar i løpet av sommeren eller høsten. Daglig leder Svein Anders Dahl håper økt plass og flere aktiviteter skal sikre at tilstrømmingen holder budsjettet. Målet er 120.000 besøkende i løpet av året.

Til nå i år har det vært i snitt 388 mennesker innom dørene daglig. Dahl ønsker å øke det tallet.

UTVIDER: Vitensenteret vil utvide fra 1700 til 2400 kvadratmeter. Her prøvekjører adm. dir. Svein Anders Dahl «Sentrifugalskapen». ARKIVFOTO: BJØRN ERIK LARSEN