• Nå er det snart 20 år siden jeg forlot Bergen kommune under kjedelige omstendigheter. Jeg mener selv jeg har lært og vokst av mine erfaringer. Derfor søker jeg kommunaldirektørjobben nå.

EINAR H.G. SPANG

Lørdag sendte Jens Lorentzen (53) sin søknad som kommunaldirektør for byrådsavdeling for oppvekst.

Han måtte forlate kommunen og politikken etter at han av Bergen byrett ble dømt til betinget fengsel. Ifølge rettens oppfatning tilbød han å bistå med en skjenkesøknad mot et honorar på 50.000 kroner. En samtale var tatt opp på bånd.

Lorentzen mottok ikke noen penger. Som kommunalråd for byutvikling hadde han formelt ikke noe med skjenkesaker å gjøre, men han satt i formannskapet.

Feltet interesserer meg

— Når jeg søker jobben som kommunalråd for oppvekst, så er det fordi dette er et felt som interesserer med, og jeg føler jeg har gode kvalifikasjoner til. Det er ingen som har tatt fra meg at jeg har evne til å tenke tverrfaglig og har visjoner. Jeg mener Bergen trenger disse egenskapene.

— Hvilke kvalifikasjoner har du?

— Jeg studert sammenliknende politikk og historie. I tillegg har jeg vært ett år på College of Europes. Selv om jeg måtte avbryte hovedfag på grunn av politisk engasjement, så føler jeg den totale ballast er god for den stillingen jeg søker.

Arbeid på Sri Lanka

— På det internasjonale plan, har jeg det siste året arbeidet med ulike prosjekter på Sri Lanka. Disse prosjektene har fått meg til å se norske barns oppvekstvilkår i et delvis nytt perspektiv. Trygge oppvekstvilkår er de viktigste behovene for alle barn over hele verden. For å kunne gi den oppvoksne slekt slike oppvekstvilkår, er nøkkelordet det å se ting i sammenheng, samtidig som det anvendes tverrfaglig kunnskap til å løse komplekse problemer. Gode verktøy som kan fremskrive aldersstrukturer i de ulike bydelene er ett slikt virkemiddel, sier Lorentzen.

-Tror du at du får jobben?

— Det har jeg ingen formening om, da jeg ikke kjenner til andre eventuelle søkere og deres kvalifikasjoner. Men, som sagt, så håper jeg at dersom mine kvalifikasjoner tilsier at jeg får stillingen - så får jeg den, sier Jens Lorentzen til Bergens Tidende. For tiden arbeider han som selvstendig konsulent med prosjekter innen kultur og historie.