Mandagens BT-debatt om kommunesammenslåing ble også en debatt om hvilke oppgaver som skal utføres av kommunene, hva fylkene skal gjøre — og hva eventuelle storbyregioner skal få hånd om selv.

Etter planen skal regjeringen legge frem den såkalte oppgavemeldingen, som vil gi konkrete forslag til dette, før påske.

- Aner ikke hvem som styrer

Kommunalminister Jan Tore Sanner kunne røpe at regjeringen i hvert fall ønsker å flytte oppgaver og makt fra interkommunale selskaper og samarbeidsordninger til de nye kommunene.

— I dag deltar mange kommuner i opptil 60-70 interkommunale samarbeid. Når jeg spør ordførere om de har oversikt over alt, svarer de at de ikke har anelse. Da har man flyttet makt fra kommunestyresalene til lukkede styrer og administrasjoner der det ikke er demokratisk styre, sier Sanner.Kjente interkommunale institusjoner i bergensområdet er BIR, som driver bosshåndtering, kraftselskapet BKK og Bergen og Omegn Havnevesen. I mindre kommuner er det også vanlig med interkommunale brannvesen, barnevern, sykehjem og andre velferdsoppgaver.

— Da sitter makten et annet sted enn der den bør sitte, i kommunestyret. Spesielt på velferdstjenestene er det viktig med demokratisk styring, sier Sanner.

Skyss kan bli bergensk

Men oppgavemeldingen vil også si noe om fordelingen av oppgaver mellom fylkene og kommunene.

— Fylkeskommunen skal bestå, for Stortinget vil ha tre nivåer. Men det kan hende vi skal få færre fylker, og jeg mener vi må se på om storbyene skal få noen flere oppgaver slik at de er i stand til å håndtere folkeveksten som kommer der, sier Sanner.

Da han mandag tok Bybanen i Bergen, var det på et fylkeskommunalt transportmiddel, bygget på grunn regulert av kommunen og delvis betalt med statlige midler. Men byrådet i Bergen har lenge krevd å få tilbake ansvaret også for å drive kollektvtransporten, et ansvar Bergen hadde mellom 2004 og 2008.

Kollektivtransport er en av oppgavene regjeringen vil vurdere om storbyene kan styre selv, bekrefter kommunalminister Jan Tore Sanner.

— Vi har ikke konkludert ennå, og ser at det finnes fordeler og ulemper med begge ordninger. Det er viktig for oss at dersom storbyene skal få ansvar for kollektivtransport, så må vi sørge for at tilbudet i resten av fylket opprettholdes, sier Sanner.I dag pendler svært mange over kommunegrenser inn og ut av Bergen. Men dersom flere nabokommuner slår seg sammen med Bergen, slik BT fortalte var aktuelt mandag, vil en slik storbyregion kunne inkorporere de aller fleste pendlere. I dag selges 88 prosent av bussbillettene i Hordaland innenfor den såkalte Sone Bergen.

- Ikke demokratireform

Kjersti Toppe (Sp) reagerer på Sanners forsøk på selge inn kommunereformen som et tiltak som skal bedre lokaldemokratiet.

— Dette er ingen demokratireform. Faktum er at innbyggere i små kommuner er mest fornøyd med tjenestene og lokaldemokratiet sitt. Vi kan ikke sitte her og si at de folkene ikke vet sitt eget beste, sier Toppe.

Hun mener også at Sanner ovedriver problemet med interkommunale samarbeid.

— Det er en praktisk måte å løse oppgaver på. Det er flere interkommunale samarbeid i storkommunene enn i de mindre kommunene. Jeg ser ikke problemet med at Bergen samarbeider med nabokommuner om BIR, slik at vi fikk bygget forbrenningsanlegg og fjernvarmesentral i Rådalen. Det er ikke her det demokratiske utfordringen ligger, sier Toppe.Hun mener at regjeringen har lagt utilbørlig press på kommunene.

— De bruker økonomisk pisk. Større kommuner blir mer profesjonalisert og embetsstyrt, det viser erfaringene fra Danmark, sier Toppe.

- Kan ikke vente 600 år

Både Marte Mjøs Persen (Ap) og Sveinung Rotevatn (V) er for kommunesammenslåinger. Persen mener regjeringen har begynt i feil ende når oppgavediskusjonen ikke er kommet i gang ennå.

— Får vi flere oppgave eller ikke? Jeg er redd for at prosessen vil havarere, og at vi får små resultater av Sanners arbeid, sier hun.

Rotevatn mener tvang er umulig å unngå for å få til kommunesammenslåing som monner.

— Hvis vi bare venter og ser hva som skjer, ville det tatt 600 år å halvere antall kommuner, sier han.

Han avviser også at en kommunerform vil gjøre Norge mer sentralisert.

— Frankrike har 37.000 kommuner, men er blant Europas mest sentraliserte land.

DEBATT: En fullsatt sal på Litteraturhuset hørte på debatten om kommunesammenslåing mandag.