MARGARET STAKKESTAD

Korskirkehjemmet er bare ett av de konkrete forslagene fra Arbeiderpartiet.

— Det vil gradvis bli en del bygg som er tjenlig til dette formålet uten av vi behøver å gjøre så mye med dem, sier Borghild Lieng og Wenche Gullachsen.

De tenker da spesielt på at kommunen etter hvert vil klare å gi beboere på aldershjem tilbud om sykehjemsplass, og aldershjemmene vil stå tomme.

Helsebyråden avviser

Men helsebyråd i Bergen Helen Nordeide Fløisand avviser dette.

— Det er ikke flertall for å avvikle noen aldershjem foreløpig. Det er ingenting som blir ledig nå, sier Nordeide Fløisand.

Korskirkehjemmet står heller ikke ledig i dag. Det er nedlagt som aldershjem, men blir brukt av beboere fra Mildeheimen mens det pågår utbygging der.

— Det er ikke kommunen som eier Korskirkehjemmet. Det er en stiftelse, og hadde de vært interessert i et slik samarbeid så ville de nok allerede ha luftet idéen, sier helsebyråden.

Roser leieboerforeningen

Arbeiderpartiet berømmer leieboerforeningen innsats for å fjerne hospitsene i byen.

— Man skal ikke tjene penger på andres nød. Bergen kommune må la være å bruke disse useriøse hospitseierne, sier hun.

Helsebyråd Nordeide Fløisand mener dette ikke er mulig.

— Vi kan gjerne slutte å betale hospitseierne i morgen, men vi har jo ingen andre alternativ, sier hun.

De to arbeiderpartikvinnene er enig med leieboerforeningen om at tilsyn og ambulerende helsepersonell også er viktige momenter.

— Tilsyn er nødvendig. Enten kan kommunen administrere dette selv, eller de kan forsterke samarbeidet med Frelsesarmeen, Bymisjonen eller andre tilsvarende aktør, foreslår Lieng.

— Vi må være åpen for alle mulige løsninger, men foreløpig har vi kun et mulig samarbeid med BBB (Bergen Bolig og Byfornyelse) om 40 nye bosteder, sier Nordeide Fløisand.