Grunneier, J. Berstad Eiendom AS, ønsker å videreutvikle sine næringseiendommer på Nøstet i Bergen sentrum. Sterke mediebedrifter som TV 2 og Vizrt holder allerede til på Nøstet.

Utfylling i sjøen

Det aktuelle området ligger fremfor byggene der TV 2 holder hus og utover mot Verftet. Utbygger ønsker blant annet:

  • Utfylling i sjøen foran Nøstegaten 72/74, 78 og 119, som gir økt grunnareal for bebyggelse og utearealer.
  • Torg rundt Bjørgeboden og frem mot sjøen.
  • Å anlegge en åpen gate fra Nøstegaten til Dikkedokken.
  • To nybygg foran Nøstegaten 72/74 og 78.

En sammenhengende fotgjengergate fra Vestre Holbergsallmenning via Nordre Nøstekai, langs hele sjøfronten i planområdet og frem til Dikkedokken.

— Unik mulighet

Anders Waage Nilsen er prosjektleder i MediArena, et treårig prosjekt som skal utvikle Bergen som medieby. Prosjektet er finansiert av blant andre Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Nilsen hilser planene for Nøstet høyst velkommen.

— Nøstet som mediebydel har vært en visjon lenge. Det er en unik mulighet til å samle enda flere medierelaterte bedrifter på ett sted og trekke inn universitetsmiljøet, sier Nilsen.

Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune har gjort en første vurdering av prosjektet, og er i utgangspunktet positive. De har imidlertid noen merknader, blant annet ønsker kommunen flere energibesparende tiltak, lavere parkeringsdekning, redusert utnyttelsesgrad og byggehøyder og bedre offentlig tilgjengelighet.

Bergens Tidende lyktes ikke i å få en kommentar fra utbygger mandag kveld.