— Det er ganske guffent i Inndalsveien i dag. Men egentlig er veien veldig vakker, med svære trær og hus i engelsk stil. Når bybanen kommer, vil dette bli en flott gate å bo ved, mener Lars Christian Stendal, prosjektleder for Bybanen.

I forrige uke ble det sendt ut brev til de 1200 husstandene som på en eller annen måte blir direkte berørt av banen. Noen vil få endret atkomst til boligen, andre vil oppleve at parkeringsplassen utenfor butikken eller huset forsvinner. Noen vil få en tunnel under huset eller blokka, andre økt trafikk og støy i gaten. Av kartene som er vedlagt brevet, ser hver enkelt husstand hvordan eiendommen blir berørt. Folk har frist på seg til årsskiftet med å komme med innvendinger og bemerkninger til planarbeidet.

Kan bli enveiskjøring

Selv om to hus i Inndalsveien står i fare for å bli revet, og en husstand trolig får en holdeplass i hagen, mener Bybanekontoret at banen blir et miljømessig løft for beboerne i og rundt Inndalsveien. Hele området fra Wergeland til Bjørnsons gate får en betydelig bedret miljøsituasjon med banen, mener Stendal.

En av planene er å enveiskjøre Inndalsveien og omdirigere halve trafikken til Kanalveien og Fjøsangerveien. Et alternativ er å stenge veien for gjennomgående trafikk. De 80 bussene som trafikkerer mellom Nesttun og sentrum i timen i rushet, vil uansett erstattes av en bane hver vei hvert femte minutt. Altså 24 baneavganger i timen.

— I forhold til trafikken i dag, blir det mindre støy. Banene er støysvake, sier Stendal.

Verdistigning

At trafikken ledes bort og reduseres, fører til at prisen på boligene i området stiger.

— Planene i Inndalsveien vil helt klart bety en prisstigning, sier Leif Garvik, daglig leder i DNB eiendom.

— Minde - fra Danmarks plass til Fanahallen - er det området i Bergen med høyest boligpriser, nest etter sentrum. Gimleveien og St. Olavs gate er veldig populære. Boliger i selve Inndalsveien har ikke vært interessante, men jeg er sikker på at flere vil skule dit, når trafikken omdirigeres og banen kommer, sier Garvik. Han vil imidlertid ikke konkretisere prisstigningen i tall.

— Flere faktorer spiller inn på pris. Men trafikk betyr mye. På Møhlenpris, der trafikk er ledet bort og erstattet med gatetun, har prisene steget betraktelig.

Telefoner fra fortvilte

De siste dagene har Bybanekontoret fått en rekke henvendelser fra berørte banenaboer. Folk lurer på hva røde streker gjennom en blokk, og svarte stiplede linjer betyr.

— Noen trenger hjelp til å lese kartet. Andre sitter med telefonrøret i hånden og hjertet i halsen. Så ser de forhåpentligvis at det ikke er så verst. Banen skal først og fremst gå i eksisterende veibaner. Fra Wergeland til Paradis er det fire strekk med tunneler. Derfor er det ikke mange eiendommer som beskjæres, sier Stendal.

I underkant av 60 millioner kroner er satt av til grunnerverv og erstatninger. Men ettersom planen ikke er endelig, vil ikke Bykontoret si noe om hvor mange hus som må rives. Men sannsynligvis gjelder det bare to.

— Det oppleves naturligvis dramatisk for dem som får handlefriheten beskåret, og vi kan selvsagt ikke bagatellisere den situasjonen. Men for de fleste betyr banen en bedret trafikksituasjon med færre biler, sier Stendal.

Vil ha dialog

Han understreker at det er viktig at folk bruker retten til å komme med innspill.

— Det er lettere å ha innflytelse på planarbeidet nå, enn når forslaget skal ut på høring i vår. Folk kan ha innflytelse på hvilken side av veien banen skal gå, eller hvor holdeplassene skal ligge. I noen områder foreligger dessuten flere alternativer, sier Stendal.

Blant annet ut av sentrum er det tre alternative traseer: en over Kronstad og Haukeland, en over Nygårdstangen, og en over Nedre Nygård.

— Hva vi bestemmer oss for, blir en avveining mellom passasjergrunnlag, reisetid, kostnader og konsekvenser for miljøet, sier prosjektlederen.

EGENTLIG VAKKER: Med sin allé og hus i engelsk stil er Inndalsveien egentlig en vakker gate. I dag kveles den av trafikk. <p/>ARKIVFOTO: ANNE-GRETHE DAHL