Valget for bybanetrasé mot Åsane har reist debatt om biltrafikken over Bryggen.

Sofie Marhaug (Rødt) fremmet i dag forslag om å ikke vente på behandlingen av bybanetraseen, men gjøre Bryggen bilfritt med en gang.

— Bergen må redusere biltrafikken, og grunnlaget for å gjøre det har vært der siden Fløyfjellstunnelen kom, sier hun.

- Stor enighet

Marhaug og Rødt får delvis støtte fra Ap og Venstre, som ønsket å gjennomføre et prøveprosjekt for å se hvordan det å stenge Bryggen for biltrafikk vil påvirke det øvrige veinettet.

— Det er stor enighet i denne salen om at vi ønsker å gjøre Bryggen bilfri, sier Geir Steinar Dale (Ap).

Sikre lokaltrafikk

De møter imidlertid motstand fra både Høyre, Frp og Krf. Byrådsleder Monica Mæland er opptatt av at konsekvensene av det å stenge Bryggen må gås grundig gjennom.

— Vi må sikre at vi tilrettelegger for funksjonshemmede, har god kollektivtrafikk og god mulighet for lokaltrafikk mellom sentrum og Sandviken, sier hun.

— Vi er enige fra byrådets side at Bryggen må bli bilfritt, men er uenige om veien dit. I vårt hode heter løsningen Skansentunnelen, ikke en sprengt Fløyfjellstunnel som ofte er stengt, sier hun.