Allianse som står samlet mot Ringeriksbanen består av Opplands fylkesting og organisasjonen For jernbane. De ber regjeringen heller satse på en opprustning av Nittedalsbanen. Det betyr at Bergensbanen ved Hønefoss ikke går søvrover mot Sandvika, men krysser nordover mot Jevnaker og Hadeland.

På Roa i Lunner kommune vil Bergensbanen møte på Gjøviksbanen, og de to traseene vil derfra kunne gjøre felles løp inn mot Oslo.

— Denne traseen vil redusere presset på Oslotunnelen. Vi vet fra før at kapasiteten der er sprengt, sier Ivar Odnes, leder for Oppland Sp.

- Helt feil

Oslotunnelen går fra Oslo S til Skøyen stasjon og binder sammen de veslige linjene med de østlige. I 1999 ble den Ved å la Bergensbanen gå i en ring nordøstover mot Roa vil en kunne redusere gjennomgangstrafikken i denne tunnelen. Det går allerede en trasé på denne strekningen i dag - den såkalte Nittedalsbanen - men den er gammel, har kun ett spor og trenger betydelige investeringer.

Dette vil forkjemperne for Gjøvikbanen få til ved å inngå en allianse med Bergensbanen.

— Vi ser store fordeler ved å føre Bergensbanen over til oss, mener Odnes (Sp).

Han presenterte planen for samferdselsminister og partikollega Marit Arnstad på slutten av fjoråret. Bakgrunnen er at regjeringen er ventet å legge fram ny Nasjonal Transportplan i mars i år.

Blant Bergensbanens forkjempere møtes ikke forslaget velkomment.

— Vi advarer mot dette forslaget. Dette er et alternativ som har vært utredet og forkastet flere ganger tidligere. Det vil gi lengre reisevei mellom Oslo og Hønefoss, mener Bjørn Tore Ødegården, fylkesleder i Buskerud Ap. Han har fått regjeringspartienes fylkeslag i Buskerud og Hordaland med seg på sin protest mot Nittedalsbanen.

Vil ikke til Gjøvik

Mona Haugland Hellesnes, leder for Forum nye Bergensbanen, er også veldig mot den nye traseen.

— Det blir helt feil. Dette er jo en omvei, sier hun.

- Ser du ikke fordelen ved at dette kan avlaste Oslotunnelen?

— Det er mange grunner til at den er sprengt. Jeg oppfatter dessuten at de som ønsker å satse på Nittedalsbanen gjør det fordi de har lyst på bedre linje til Gjøvik.

- Har du ikke et søskenbarn på Gjøvik som du vil besøke?

— Nei, faktisk ikke. Selv om jeg forstår innbyggerne i Oppland sine ønsker, så må en her stikke fingeren i jorden. Jernbane kan ikke være løsningen for alle.

- Årelang utgreiing

- Forkjemperne for Nittedalsbanen ber regjeringen vurdere dette alternativet i stedet for Ringeriksbanen. Frykter du dette vil føre til nye utsettelser for Bergensbanen?

— Det er for seint nå å vurdere andre alternativer enn Ringeriksbanen. Dersom regjeringen ønsker å bruke dette som en unnskyldning for å ikke satse på Bergensbanen, så må de stå for dette, sier Haugland Hellesnes.

Ringeriksbanen vil forkorte Bergensbanen med ca 60 km og reisetiden med om lag 50 minutter.Jon Ragnar Aarset, daglig leder i Forum nye Bergensbanen, mener en satsing på Nittedalsbanen vil føre til cirka ti minutter lengre reisetid.

— I tillegg vil dette bety en ny årelang utgreing, sier han.

Bergens Tidende har utfordret partiene sine transportpolitikere om deres syn på Nittedalsbanen. Kun KrF, Ap og Venstre har svart:

— Jobber nå med Nasjonal Transportplan og har derfor ikke anledning til å kommentere dette, skriver Anne Marit Bjørnflaten (Ap) i en SMS.

— Vi bør selvsagt vurdere Gjøvikbanen som et alternativ, men jeg er tvilende til at det vil lønne seg å velge den traseen fordi det trolig vil medføre større kostnader, sier Knut Arild Hareide (KrF), leder for transportkomiteen på Stortinget.

— Jeg frykter dette vil medføre nye forsinkelser og er skeptisk, sier Terje Breivik, nestleder i Venstre.

Si din mening i kommentarfeltet under!