TOR KRISTIANSEN

— Jeg ønsker å ta et konkret initiativ for å minske volden og heve Bergens status som en trygg by, opplyser ordfører Herman Friele. Noe av årsaken er at Bergen i juni er vertskap for den internasjonale konferansen om trygge lokalsamfunn. 500 deltakere fra hele verden er ventet til konferansen.

Lete etter gode grep

— Bergenserne skal ikke bare føle seg tryggere. De skal også reelt sett bli det. Vi vil i samarbeid med politiet, helsevesenet, skolen og andre lete etter gode grep som fremmer trygghet, sier Herman Friele. Han har selv sett hva Praha har gjort for å bli en trygg by og mener at Bergen også skal lykkes på dette feltet.

«Voldsforebyggende arbeid i et trygt lokalsamfunn» er tema for konferansen som avvikles i Bergen 13. til 15. juni. Det er Verdens helseorganisasjons senter for trygge lokalsamfunn som arrangerer konferansen i samarbeid med Justis- og politidepartementet, forsikringsselskapet Vesta, Bergen kommune og andre.

— Vi får her et felles fokus på hva som hindrer trygghet, mener seniorrådgiver Anne Brita Normann i Justisdepartementet. Hun var i Bergen for å drøfte konferanseopplegget i går. Fokus på vold i skole, nærmiljø og familie tror hun kan fremme kunnskap og gi bedre strategier for å forebygge vold.

Lagt merke til

Det er ti år siden Vesta gikk over fra å støtte idretten til å støtte voldsforebyggende arbeid som natteravner og andre. Dette er lagt merke til både i Norge og internasjonalt og er en medvirkende årsak til at konferansen legges til Bergen. Adm. dir Erik Gjellestad påpeker at selskapet er mest glad for skader som kan unngås. Det er noe av bakgrunnen for at det er satset mye på forebyggende arbeid de siste år.

Konferansen setter også for første gang søkelys mot politiets voldsforebyggende arbeid. Politiinspektør Erling Børstad i Politidirektoratet peker på at det i arbeidet med å utvikle en mer moderne polititjeneste, er viktig å jobbe mer systematisk med politiets forebyggende rolle i et lokalsamfunn. Han trekker frem Hammerfest som eksempel. Der er volden halvert etter en samordnet satsing.

Bergen kan bli et fyrtårn i voldsforebyggende arbeid. Det at Bergen kommune, forskningsmiljø knyttet til Universitetet i Bergen og det private næringsliv går sammen om forebyggende arbeid, gir særlige muligheter. Herman Friele tror konferansen kan sette fortgang i arbeidet med å gjøre Bergen til en tryggere by.

TRYGGHET: Dette internasjonale flagget for trygghet skal heises i Bergen under konferansen. Fra venstre Anne Brita Normann, Erling Børstad, Herman Friele, Erik Brekke og Erik Gjellestad. <br/>FOTO: INGRID HOLM SVENDSEN