• Bergen kan bli Norges første svovelfrie sone. Alt som trengs, er 15 millioner kroner fra staten slik at svovelfri bensin blir 12 øre billigere.

Det er tidligere byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen, Ap, som sier dette til Bergens Tidende.

— Vi i Arbeiderpartiet vil arbeide for at Bergen i 2005 blir prøveby for svovelfri bensin. Det vil bety at alle bensinstasjoner i Bergen fra 1. januar 2005 bare skal selge svovelfri bensin. Dette vil være et godt tiltak for å forbedre luften i Bergen, og det vil ikke være dyrt heller. Men vi trenger hjelp fra staten for å få det til. Det vil koste ca. 15 millioner kroner, sier Strøm-Erichsen, som har alliert seg med partifelle Sylvia Brustad på Stortinget.

— Jeg kan ikke love penger til dette i dag. Men forslaget i Bergen er så interessant og så konstruktivt at det fortjener en seriøs behandling, og det kan jeg love at forslaget vil få. Vi vil se hva som kan gjøres inn mot statsbudsjettet for 2005. Tiltaket vil jo gjøre luften i Bergen bedre å puste i, sier Sylvia Brustad, som er Arbeiderpartiets talskvinne i Energi- og miljøkomiteen.

Ingmar Ljones, KrF, komitékollega med Sylvia Brustad, interesserer seg også for denne saken.

— Jeg har stilt et spørsmål om dette til olje- og energiminister Einar Steensnæs. Han har opplyst at problemstillingen er sendt over til Finansdepartementet, sier Ingmar Ljones.

I dag finnes det ikke svovelfri bensin på det norske markedet. Men den svovelfrie bensinen produseres i store mengder bare en times kjøretur nord for Bergen, av Statoil Mongstad. Grunnen til at den ikke selges på det norske markedet er at den koster ca. 12 øre mer pr. liter enn bensin med «normalt» svovelinnhold, opp imot 0,0150 prosent.

I stedet blir den svovelfrie bensinen fra Mongstad eksportert ut av landet.

Spesialrådgiver Ann-Cathrin Vaage i Norsk Petroleumsinstitutt opplyser til BT at det vil koste staten mellom 200 og 300 millioner kroner på landsbasis å tilby kundene svovelfri bensin og diesel til samme pris som dagens bensin og diesel selges for.

— Vi må jo bare innse at det i dag ikke er marked for den mer miljøvennlige, svovelfrie bensinen. Bilistene er ikke villige til å betale noen øre mer for literen for å forurense litt mindre, sier Strøm-Erichsen.

— Det er flaut at Norge, som vil være miljøland, ikke bruker det miljøvennlige drivstoffet som blir produsert her i landet sier Ann-Cathrin Vaage.

Uansett vil svovelfri bensin bli tilgjengelig fra neste år, men muligens i svært begrenset omfang. Et EU-direktiv om avgasskrav på nye biler forutsetter at svovelfri bensin, og svovelfri diesel, skal være å få kjøpt, men direktivet er upresist med hensyn til hvor stort omfang tilbudet må ha.