Det er Fiskeriforum Vest og Norsk sjømatsenter som har tatt initiativet og bedt næringsbyråden om å melde Bergen på i konkurransen om en plass på UNESCO-listen Creative Cities of Gastronomy.

— Egentlig er det vel ingen andre byer i Norge som egner seg bedre, mener Bakke, og nevner byens historiske rolle som tørrfiskby, den marine næringen, forskning og utdanning.

Sterke kort på hånden

Tanja Hoel, daglig leder i Fiskeriforum Vest, mener det er flere grunner til at Bergen bør få denne statusen:

— Kommunen har lagt ned store investeringer på Fisketorget. Det gir oss et sentralt utstillingsvindu for sjømat og annen lokalprodusert mat. Det er heller ingen ulempe at Bryggen er på UNESCO-listen over verdens felles kulturminner.

I Bergen ligger Norges største marine forskningsmiljøer på hav og sjømat, og flest marine forskningssentre i Europa. Her er derfor tunge interesser innen fiskeri, havbruk, bioteknologi og foredling. Austevoll er landets største fiskerikommune. Bergensregionen er ledende innenfor akvakulturproduksjon av laks og ørret.

— Alt i alt kan en slik status på UNESCOs liste profilere byen og regionen som Europas sjømathovedstad. Dette nettverket gir et kvalitetsstempel, og kanskje kan det også ende med at Bergen blir verdens sjømatby nummer en. Tenk på hva det kan bety for næringslivet og turismen, sier Tanja Hoel.

Havressursforvaltning

— Verdens befolkning øker, og sjømat kommer til å bli stadig viktigere i fremtiden. Der er vi sterke både på produksjon og forskning. Det er vel heller ingen som har vært flinkere enn oss til å forvalte fiskestammene, og det legger verden merke til. Kineserne er opptatt av å lære noe der, sier Tanja Hoel.

Bakke legger til at Kina er et spennende marked, og Bergen har opprettet vennskapsbyforbindelse med Dalian nordvest i landet. Byen har vel seks millioner innbyggere og ligger ved Gulehavet. De har også et fiskeriuniversitet med 7000 studenter.

— Mulighetene i Norge til å dyrke havet er enorme og evigvarende, så lenge vi driver bærekraftig. Der kommer forskningsmiljøene inn med sin kompetanse. Dette kan bidra til å få frem Bergen som hovedsete for verdens største sjømatprodusenter, forvaltning og forskning.

Tyngdepunkt

— Bergensregionen er hovedsete for flere av verdens største sjømatvirksomheter, her ligger hovedkontoret til Marine Harvest, verdens største oppdrettsselskap av laks.

Alt stemmer og passer til at vi skal melde vår interesse, sier hun engasjert.

— Vi har også lange tradisjoner på lokal mat, sier Bakke, og viser til utviklingen av Bergen Matfestival og Bondens marked. Foreløpig har det vært over 300 produsenter med og økende interesse blant publikum.

— Fiskeriforum Vest vil nå sammen med kommunen og Fylkesmannen i Hordaland lage en mulighetsstudie som skal munne ut i en søknad. Foreløpig er det ikke mulig å si noe om hva dette vil koste, sier Bakke, og legger til:

— UNESCO-søknaden skal være med å løfte frem de pågående matprosjekter og vår kompetanse innenfor sjømatproduksjon, kystkultur og havforvaltning.

FELLES MÅL: Byråd Gunnar Bakke og Tanja Hoel, leder i Fiskeriforum Vest, mener bergensregionen skal profilere seg som verdens sjømatby, før noen andre griper sjansen.
FISKETORGET: I tusen år har Bergen forsynt Europa med tørrfisk. Nå sender bergensområdet ut ferskfisk til hele verden. Det hadde nok ikke tippoldefar på veggen ventet seg.