Nattjazz-general Jon Skjærdal tror ikke Bergens kunstnere føler at offentlige toaletter er deres ansvar.

— Tjenestene det her er snakk om skulle i utgangspunktet vært finansiert av det offentlige, sier han.

Skjærdal synes likevel det er positivt at Lisbeth Iversen inviterer kulturlivet til debatt. Selv har han foreløpig ingen konkrete forslag.

— Det er først nå denne debatten begynner. Etter min mening er det skapt et behov ut ifra det som Clear Channel-avtalen kunne tilby, selv om noen av sakene haster mer enn andre, sier han.

For enkelt?

Ivar Chelsom Vogt er musiker og styremedlem i Bergen Rockaktører. I tillegg representerer han arrangørsiden gjennom Kamelon, som i forrige uke inviterte til gratiskonsert mot reklameavtalen. Han mener heller ikke at det nå er kulturlivets ansvar å finne erstatninger for godene som går tapt med bystyrets nei takk.

— Det blir altfor enkelt. Samtidig er det mange kunstnere i Bergen som engasjerer seg i denne saken, som sikkert gjerne vil bidra på den kreative siden, sier han.

Vogt forteller at BRAK den siste måneden har vært i kontakt med rundt 30 kulturarrangører her i byen, for å kartlegge deres situasjon. Utredningen vil være byråd Iversen i hende i løpet av uken.

— Vi vil rydde opp i plakatkaoset, gjøre arrangementene mer synlige og plakatene mindre skjemmende, sier han.

Til dem som måtte mene at reklame er reklame og plakat er plakat, enten det dreier seg om McDonalds eller Hulen, er Vogt klar i talen:

— Det finnes en vesentlig forskjell her. De siste årene har Bergen blomstret som kulturby, og Clear Channel-avtalen ville på sikt gått kraftig ut over mangfoldet her i byen, sier han.

Økt vannavgift

Forfatter Gunnar Staalesen har også involvert seg i saken. Han er mer konkret i sine forslag til alternativ finansiering.

— SVs forslag om økt vannavgift for å dekke toalettkostnadene er ikke dumt. Cruiseskipene som kommer til Bergen kunne også blitt pålagt en miljøavgift for å kompensere for de forurensende kullosutstlippene de forårsaker, sier han.

Staalesen synes likevel det er viktig å påpeke at det ikke bare er på kulturfeltet at motstanden har vært stor.

— Dette må ikke bare bli en sak mellom Bergen kommune og kulturlivet. Det har tross alt vært bred motstand mot denne avtalen i hele byen, sier han.

SKJEMMENDE: Ivar Chelsom Vogt (t.v.) og Jon Skjærdal stiller gjerne til debatt med Lisbeth Iversen. - Vi vil rydde opp i plakatkaoset, sier Vogt. FOTO: PAUL SIGVE AMUNDSEN