JAN H. LANDRO

Det vakte avsky blant kulturminnevernere verden over da Taliban-styrker under invasjonen i Afghanistan sprengte Budda-figurene i Bamiyandalen i småbiter. Den største, som målte 53 m, ble sagt å være verdens høyeste stående Buddha, og begge skal skrive seg fra det 2. århundret før vår tidsregning.

Til Bergens Tidende forteller professor Michael Petzet, president for den verdensomspennende kulturminnevernorganisasjonen ICOMOS som har konferanse her i byen denne uken, at ICOMOS-eksperter nå prøver å finne ut av det gigantiske puslespillet.

Kan gå i oppløsning

— Noen helt perfekt Buddha vil det ikke kunne bli. Men avgjørelsen er det helt opp til afghanske myndigheter å ta, våre anbefalinger vil de trolig få rundt kommende årsskifte. Tenk hvilken turistattraksjon dette kan bli hvis bare forholdene i det krigsherjete landet stabiliseres!

Michael Petzet gjør det imidlertid klart at problemene er mange og enorme.

— Vi prøver å redde det som er igjen, den store Buddha'en alene utgjør 1500 kubikkmeter stein. I den forbindelse kan jeg avkrefte historier om at vognlass med fragmenter er kjørt ut av landet for salg. Samtidig må vi sikre at ikke biter av fjellet løsner, det arbeidet pågår nå.

Steinmaterialet er svært saltholdig og kan gå i oppløsning i løpet av få år om ikke det blir forsvarlig oppbevart. Derfor bygger vi et svært «skur» på stedet, for vi helst slippe å flytte fragmentene.

ICOMOS-presidenten forteller at en god hjelp i et eventuelt rekonstruksjonsarbeid vil være tidligere geologiske undersøkelser fra området. De vil kunne hjelpe til å identifisere biter i det makeløse puslespillet. For øvrig opplyser han at de afghanske myndighetene fullt ut støtter arbeidet som nå blir gjort.

Penger og politikk

— I hvilken grad vil det være mulig å rekonstruere statuene?

— Det vet vi ikke ennå. Men selv om man bare skulle klare 40-50 prosent, vil jeg anbefale at arbeidet settes i gang.

I 25 år var professor Petzet direktør for kulturminnevernet i Bayern. Gjennom utstrakt samarbeid med kinesiske fagfolk i jordskjelvutsatte områder, har han også skaffet seg solid erfaring med behandling av Buddha-statuer. Hvis Afghanistan gir klarsignal for det i enhver forstand historiske prosjektet, vil UNESCO at Petzet skal påta seg rådgiverrollen.

— Hvor lang tid vil dette ta?

— Det er først og fremst et spørsmål om penger og gunstige politiske forhold i Afghanistan. Kan finansieringen ordnes, tror jeg prosjektet lar seg gjennomføre på 4-5 år. Mer presis er det umulig å være.

Selv om «Oppdrag Buddha» er svært spesielt, er likevel redningsoperasjoner en viktig del av ICOMOS' virksomhet. Men helt sentral er også oppgaven med å være rådgiver for UNESCO i spørsmål om hva som skal innlemmes i den prestisjetunge Verdensarvlisten.

Tyssedals kandidatur

Slike spørsmål står ikke på dagsordenen i Bergen, her ser delegatene særlig frem mot neste års generalforsamling i Beijing. Der blir hovedtemaet hvordan man skal bevare kulturarven i byer og landskap i sterk endring som følge av den rivende økonomiske utviklingen i Kina.

Selv om situasjonen er prekær for mange verdenskulturminner, også i Europa, ser president Petzet en like presserende oppgave i å få nye attraksjoner inn på listen.

— Vi har store gap, både geografisk og i ulike epoker. Et internasjonalt nettverk prøver å kartlegge hullene, mange land er åpenbart underrepresentert. Kriteriet for å bli opptatt på listen er «fremragende universell betydning».

— Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum i Tyssedal er kandidat til listen. Gir du dem noe håp?

— Industriminner er fortsatt underrepresentert, men jeg kan ikke si noe om Tyssedals muligheter. Husk: det er UNESCO som bestemmer.

PRESIDENTEN: - Som et NGO behøver ikke ICOMOS være så diplomatisk når vi aksjonerer til fordel for et truet kulturminne, sier president Michael Petzet.<br/>Foto: EIRIK BREKKE
GJENREISES?: I 2001 sprengte Taliban-styrker Budda-figurene i Bamiyandalen i filler. Den største (bildet) målte 53 m, og skal ha vært verdens høyeste stående Buddha. - Selv om man bare skulle klare 40-50 prosent, vil jeg anbefale at arbeidet settes i gang, sier ICOMOS-president Michael Petzet.<p/> FOTO: AP