— Vi vurderer nå om dette kan la seg gjøre. Det har vært en del etterspørsel etter gravplass på disse to gamle kirkegårdene, som nå er fredet. Dessuten ønsker vi å trekke flere mennesker til disse stedene, blant annet for å forebygge og forhindre gravskjending, slik Asistentkirkegården ble utsatt for i helgen. Kan det etableres nye graver, får man automatisk større sirkulasjon av mennesker der, sier kirkegårdssjefen i Bergen, May Kristin Røen, til Bergens Tidende.

Gravsted for fattige

På Assistentkirkegården, som nylig er restaurert, har det ikke vært opparbeidet nye graver siden 1874. Men etter den tid har det vært satt ned urner på noen av de gamle og fredete familiegravene på stedet, som ligger på nedsiden av Kalfarveien like ved gamle Betanien. St. Jakob kirkegård like ved Stadsporten, ble etablert i 1629 som kirkegård for byens fattige, men ble nedlagt i 1920.

I første rekke er det personer i Bergen domkirke menighet som kan gravlegges på de to historiske kirkegårdene, dersom de blir åpnet igjen. Men ifølge Røen blir det i så fall også anledning for andre å søke gravplass der.

Strenge krav

— Det vil imidlertid bli innført strenge krav til minnesmerker. Kirkegårder som dette kan ikke åpnes for alle typer gravmonumenter i stresskoffert-størrelse, som Røen uttrykker det.

— Vi vil ha moderne gravstøtter for å markere tiden vi lever i. Men samtidig må de plasseres inn i den helheten parkene og de to kirkegårdene representerer. En løsning er at Kirkevergen selv utvikler ulike gravmonumenter, som pårørende kan kjøpe. Det kan også bli åpnet for en ordning, der flere graver kan ha et felles minnesmerke, legger hun til.

Nidarosdomen

Det er ikke aktuelt å åpne for nye graver på de tre andre historiske kirkegårdene i Bergen sentrum. Middelalderkirkegårdene ved Mariakirken, Korskirken og Domkirken er for små. Dessuten er de fredet etter loven om kulturmiddelvern og kan derfor ikke endres. De to andre kirkegårdene er fredet etter mindre strenge regler fordi de ikke er fra middelalderen.

Det er erfaringer fra Trondheim som nå gjør at man vurderer gjenåpning av de to gamle kirkegårdene. For en tiden siden åpnet man kirkegården ved Nidarosdomen for nye graver.

— Og det har vært enda mer komplisert å få til. Men det har gått bra og ført til at det ferdes flere mennesker i området. Det vil vi gjerne få til i Bergen også, sier Røen.

En eventuell gjenåpning av Assistentkirkegården og St. Jakob kirkegård må vedtas både av Kirkelig fellesråd og bystyret.

ST. JAKOB kirkegård ved Stadsporten kan kanskje bli åpnet for nye graver. Den siste gravleggingen her skjedde i 1920.<p/>ARKIVFOTO: GIDSKE STARK