• Vi har en målsetting om at flest mulig skal knyttes til våre anlegg, sier Asle Aasen i vann- og avløpsetaten i Bergen kommune.

Årsaken til at tre prosent av befolkningen i Bergen kommune må finne egne vannløsninger er varierte.

— Når det bygges ut nye boligområder vurderes det alltid om det er mulig å knytte områdene til kommunens vannforsyningssystem. Men det vil ofte være et økonomisk spørsmål når det gjelder å knytte til nye enkelthus. Det er imidlertid slik at når kommunen fører frem nye vannledninger, vil ikke tilknyttede eiendommer få tilbud om å knytte seg til.

— På sikt vil stadig flere få tilgang til nettet vårt, sier Aasen.

For tiden jobber kommunen med en ny hovedplan for vannforsyning. Dagens situasjon skal gjennomgås, og forslag til tiltak defineres.

— Er ikke dagens system godt nok?

— Jo, vi følger alle lover og forskrifter men det er alltid noe som kan gjøres bedre. Vi ønsker blant annet å utvide ledningsnettet, tette lekkasjer og vurdere forsyningsområdene.

Neste sommer åpner også det nye vannverket i Svartediket.

  • Det blir et topp moderne anlegg, med god sikkerhet og kapasitet lover Aasen.

Etter at giardia-epedemien herjet høsten 2004 har sikkerheten blitt enda større enn før.

— Vi har blant annet installert UV-anlegg (ultrafiolett) som er meget effektivt overfor parasitter og andre mikroorganismer som er resistente mot klor.

Det er altså ingen grunn til bekymring for drikkevannet, ifølge Aasen, tvert imot:

— Bergen en av byene i Norge som har investert mest i vannforsyning de siste årene. Dagens vann er godt og helt trygt å drikke.