Det er Senterpartiets nestleder Trygve Magnus Slagsvold Vedum som vil ha skatteskjerpelsen for dem som tjener mellom en halv og én millioner kroner i året.

Slagsvold Vedum sier til VG at samtidig bør folk som tjener lite, få bedre kjøpekraft.

— Vi må omfordele mer og gi lettelser i bunnen, slik at lavinntektsgrupper kommer bedre ut og det lønner seg å jobbe istedenfor å gå på trygd, sier han og understreker at Sp ikke er fremmed for å se på beskatningen av dem som tjener godt.

Foreslår skatteskjerpelse i 2011

Regjeringskollega SV bekrefter samtidig at skatteskjerpelser ligger inne som et av forslagene til statsbudsjettet for 2011.

— Det nytter ikke bare å ta de aller rikeste, for det er ikke nok av dem. Små skatteendringer for denne gruppen vil gi mer penger til omfordeling. Og jeg tror folk forstår det, siden mange har opplevd at de har fått bedre økonomi, sier Lars Egeland i SV.

Senterpartiets Trygve Magnus Slagsvold Vedum vil ha økt skatt for dem som tjener over 500.000 kroner i året.
Knut Falch, Scanpix