— Gravingen på Strandkaien gjør at rundt 100 parkeringsplasser i sentrum ikke lenger er tilgjengelig. Det kan få alvorlige følger for næringslivet, og disse må erstattes. Jeg mener vi må erstatte disse ved å slippe inn 100 flere biler i Klostergarasjen, sier Christoffersen.

Klostergarasjen er bygget med plass til 930 biler, men får bare slippe inn 620 fordi veisystemet rundt garasjen fortsatt ikke er lagt om slik det var forutsatt.

Sa nei i juni

Senest 23. juni sa byrådet og Statens vegvesen nei til Bergen Parkerings søknad om å få åpne hele garasjen.

— Men da søkte de om å få bruke alle plassene. Det blir hindret av rekkefølgebestemmelsene i reguleringsplanen. Med 100 midlertidige plasser er vi der vi skal være, mener byråden.

Christoffersen reagerer på de siste dagenes debatt, etter at BT onsdag skrev om transportforskere som vil forby gratis parkering på arbeidsplassen for å få flere til reise kollektivt.

  • Jeg er bekymret over et slikt fokus på forbud og beskatning. Vi har sett at avgiftsparkering og restriksjoner i sentrum er en stor belastning for næringslivet der. Det er en konkurransevridning som gjør at bydelene vokser på bekostning av sentrum.

Gulrot bedre enn pisk

  • Men hvis det koster penger for alle å parkere, vil det ikke da bli likt for alle?

— Nei, for det er forskjell på kommunikasjonsmulighetene. Mange store arbeidsplasser ligger slik til at det ikke er mulig for arbeiderne å ta buss eller bane, sier Christoffersen.

Han viser til Framo, som flytter mye av sin virksomhet til Horsøy på Askøy.

Derimot er Christoffersen positiv til Bergen næringsråd sitt forslag om skattefrie busskort og bedre rutetilbud.

  • Vi må velge positive løsninger i stedet for restriksjoner. Rushtidsavgift er ikke aktuelt så lenge dette byrådet styrer. Vi må i stedet satse på hyppige avganger, gode terminaler med overgang og bedre infrastruktur.

- Hvordan skal man betale for den satsingen?

  • Penger er ikke problemet i Norge. Dette er infrastruktur som burde være en statlig oppgave, så da må regjeringen bla opp, mener Frp-byråden.

Bør vi ha flere parkeringsplasser i sentrum?