Det kom frem i debatten om papirløse bystyremøter. Bystyret har lenge hatt en forsøksordning hvor de får tilsendt alle sakspapir elektronisk.

Bystyredirektøren har gjennomført en spørreundersøkelse blant alle bystyremedlemmene. Der kommer det frem at:

  • 34 av 52 (65%) var fornøyd med innføring av papirløse møter.
  • 25 av 49 (51%) svarte at arbeidet som politiker var blitt mer effektivt, mens 16personer (33%) svarte at arbeidet var blitt mindre effektivt
  • 39 av 52 (75%) svarte at de ofte eller alltid leste sakspapirene til bystyret på tavle-pc.
  • 46 av 51 (89%) svarte at de kjente til OneNote og muligheten for å gjøre egne notater, mens 11% svarte at de ikke kjente denne muligheten. «Bystyredirektøren vil påpeke at selv om hovedvekten av de som har svart var fornøyd, så inneholder undersøkelsen tilbakemeldinger som må tas alvorlig,» skriver bystyredirektør Roar Kristiansen.

Fremmer paddeforslag

Høyres Eirik Skutle mente disse resultatene ville blitt bedre om kommunen skaffet lesebrett, iPad, til representantene.

Høyre fremmet forslag om å utrede muligheten for å skaffe lesebrett til representantene. Det fikk stor støtte.

— Vi ønsker velkommen en ny løsning med iPad, eller hva den der tingen heter, med forhåpning om at det papirløse systemet fungerer bedre, sa Tor Woldseth (Frp).

Alle andre partier støttet forslaget, bortsett fra Miljøpartiet de Grønne.

— Jeg synes ikke vi skal bruke penger på iPads til hele bystyret. Er det det noen som allerede har privilegier i denne byen så er det vi som sitter i denne salen, sa Sondre Båtstrand.

Hva tenker du? Bør hele bystyret få Ipads, slik at flere av politikerne leser sakspapirene? Diskuter i kommentarfeltet!

Bystyret gir Ipader til seg selv.
Colourbox