INGEBJØRG JENSEN

Arbeiderpartiet går inn for at bystyret gir pengene i tilskudd til Minneforeningen av 4. oktober 1944. På den måten kan foreningen bli i stand til å hjelpe folk å søkeom krigspensjon. Flere andre partier støtter forslaget.

Snakket med statsråden

Aps gruppeleder og byrådslederkandidat Terje Ohnstad la frem forslaget på møtet mellom Minneforeningen og arbeids— og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen på tirsdag.

— Vi vil se hva som skjer når NAVs rapport om egen praksis kommer 15. september. Dersom den gir nye retningslinjer for saksbehandlingen, og folk vil søke på ny, vil vi gjerne styrke Minneforeningens muligheter til å være rådgiver for søkerne. Det dreier seg om et relativt lite beløp. For 150.000-200.000 kroner kan vi finansiere en engasjementsstilling i tre til seks måneder, sier Ohnstad.

Regner med oppslutning

Ap-toppen regner med støtte fra de rød-grønne i bystyret. Han ser heller ikke bort fra borgerlig oppslutning.

— Det viktigste er å få løst denne saken fort, sier Ohnstad.

Gruppeleder Torstein Dahle i partiet Rødt roser forslaget.

— Men med erfaringen vi har fra barnehjemssakene, bør kommunen være forberedt på å stille opp også etter de første seks månedene, mener Dahle.

Gruppeleder Philip Rygg i KrF tolker forslaget som et valgkamputspill fra Ap:

— Det viktigste må være å finne den beste måten å gjøre det på. Da er kanskje ordningen med fri rettshjelp hos Fylkesmannen en bedre løsning.

Forberedt på oppfølging

— Hvis dette er en tjenlig måte å gjøre det på, så støtter jeg det, sier SVs gruppeleder i bystyret, Oddny Miljeteig.

— Har vi sagt A, så må vi si B. Hvis vi åpner opp for folk, så må vi være villige til å følge opp over lengre tid. Det er alltid noen som trenger veldig lang tid for å bli enige med seg selv om å søke.

- Kan det bli behov for et psykologisk tilbud i bakhånd, slik det viste seg under barnehjemsgranskningen? - Det må vi også være åpne for. Men i Minneforeningen er det også folk med mye erfaring, så en slik bearbeiding kan også skje mellom likemenn. Foreningen har tidligere arrangert møter med Atle Dyregrov fra Senter for Krisepsykologi. Selv om det ikke var individuell behandling, så skal man ikke kimse av hva det betyr for folk som har vært nødt til å mestre seinvirkningene på egen hånd.

Miljeteig er glad for initiativet fra NAV om å nedsette et utvalg som spesielt skal se på seinvirkninger av krigshandlinger hos barn. Men hun advarer mot å la NAV selv bestemme hvem som skal sitte i utvalget:

Bjelland, Håvard