Dette er en mye bedre og fremtidsrettet løsning for å bekjempe den økende sex-handelen enn den biskop Ole D. Hagesæther og Mariann Fossum har tatt til orde for gjennom BT, mener Skoglund. Han er gruppeleder for Venstre i Bergen bystyre.

Refser Fossum

Skoglund er også medlem av det kommunale likestillingsutvalget, og reagerer derfor på at Fossum som nyoppnevnt leder går til felts mot angivelig kommunal passivitet.

— Hun burde ha satt seg bedre inn i det som er gjort fra kommunens side når det gjelder å bekjempe kjønnshandel før hun ga seg til å kritisere. Hun tar jo helt feil, og hun er direkte urettferdig, for både Uteseksjonen, likestillingsutvalget og Bymisjonen har gjort svært mye for å rydde opp, sier Skoglund.

Han er dypt uenig i at det løser problemet med sex-handel å kriminalisere dem som er kunder og kjøper kvinnekropp. Det er etter hans skjønn en fortegning av virkeligheten å vise til svenske erfaringer, og han begrunner det slik:

— Det er en rosenrød fremstilling, for i Sverige er situasjonen blitt mer uoversiktlig etter at horekundene ble kriminalisert. Det viser at kjønnshandelen er gått under jorden, og politiet har fått en mye vanskeligere oppgave.

Utsettes for mye vold

— Oslo-politiet ønsker å kriminalisere denne geskjeften?

— Det sier seg selv at kvinner strengt tatt ikke behøver å gå gatelangs for å skaffe seg kunder. I mobiltelefonens tidsalder er ikke det nødvendig. Det skal ikke stor fantasi for å skjønne at de prostituerte vil få det mye vanskeligere på alle måter hvis virksomheten blir kriminalisert. Da kan vi tenke oss selv hvor vanskelig det vil bli for kvinnene å kontakte politiet når de blir utsatt for vold. Vi vet at disse kvinnene utsettes for mye vold, og det blir farligere å søke hjelp, fortsetter Skoglund.

Han er overbevist om at kvinner fra så vel Asia, Afrika og østeuropeiske land må hjelpes ut av prostitusjonen gjennom helt andre virkemidler enn ved å sette politiet på kundene. Å tilby dem asyl vil være en mer effektiv hjelp, slik han ser det.

ASYL: Å gi prostituerte asyl er en mye bedre og fremtidsrettet løsning for å bekjempe den økende sex-handelen enn den biskop Ole D. Hagesæther og Mariann Fossum har tatt til orde for gjennom BT, mener Venstres Anders Skoglund (til venstre). Her sammen med byråd Hans Carl Tveit.
Lillebø, Jan M.